Friend of the Sea Aquaculture

Keurmerk
Keurmerk

Friend of the Sea Aquaculture

Friend of the Sea is een keurmerk voor wilde en gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. Het keurmerk heeft verschillende standaarden voor verschillende vissoorten. In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Wanneer eisenpakketten voor andere kweeksoorten ernstig afweken, is dit meegenomen in de uiteindelijke scores. Zie Friend of the Sea Fisheries voor d...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Friend of the Sea is een keurmerk voor wilde en gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. Het keurmerk heeft verschillende standaarden voor verschillende vissoorten. In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Wanneer eisenpakketten voor andere kweeksoorten ernstig afweken, is dit meegenomen in de uiteindelijke scores.

Zie Friend of the Sea Fisheries voor de beoordeling van het keurmerk voor wilde vis.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn eisen over het beschermen van het natuurlijke ecosysteem, zoals het buitenhouden van roofdieren. Energiegebruik wordt bijgehouden. Het voer moet uit duurzame, gecertificeerde bronnen komen, maar er zijn geen eisen over het benutten van reststromen. Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact.

Er zijn eisen aan de gezondheid van de dieren, zoals voor waterkwaliteit, maar niet voor de maximale bezettingsgraad. Er zijn geen eisen over ruimte voor soorteigen gedrag, kunstmatig selectie (met risico op gezondheidsproblemen), transportafstand of dodingsmethode.

Er zijn eisen conform de bepalingen over kinderarbeid en veilige werkomgeving van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, maar niet voor dwangarbeid, discriminatie, of vakbondsvrijheid. Het nationale minimumloon wordt gehanteerd. Er wordt niet geƫist dat alle werknemers een eigen contract hebben. Er zijn geen eisen over overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

Er zijn jaarlijkse onaangekondigde controles door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Friend of the Sea had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op verschillende soorten gekweekt vis, schaal-, schelpdieren en zeewier.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.