Fairtrade Climate Standard

Keurmerk
Keurmerk

Fairtrade Climate Standard

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt. FairTrade Climate Standard is geen zelfstandig keurmerk maar een aanvulling op de Gold Standard-certi...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Zie informatie
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt.

FairTrade Climate Standard is geen zelfstandig keurmerk maar een aanvulling op de Gold Standard-certificatie. Het heeft als doel kleinschalige projecten en plattelandsgemeenschappen te ondersteunen in het produceren van CO2-credits en te bevorderen dat ze toegang hebben tot de markt voor CO2 compensatie.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De keurmerken voor klimaatcompensatie hebben ‘zie informatie’ op milieu en mens, omdat klimaatcompensatie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Bovendien is nooit vooraf zeker of de compensatieprojecten genoeg CO2-uitstoot voorkomen of wegvangen. Vandaar dat -ook verregaande – systemen geen (hoge) scores krijgen.

De FairTrade Climate Standard voldoet aan de uitgangspunten van het CDM (over toegevoegde waarde, leakage, geen dubbeltellingen, langdurige vastlegging en randvoorwaarden) en aan die van Gold Standard. De aanvullingen van FairTrade gaan vooral over:

 • het hanteren van minimumprijzen voor een credit (verschillend per type project),
 • een aanvullende toelage (de zogenaamde Fair Trade Premium) op de minimumprijs. De opbrengst wordt geïnvesteerd in lokale klimaatadaptatiemaatregelen.
 • eisen aan handelaren en grootgebruikers die Fair Trade credits aanschaffen o.a. over de eigen CO2-reductieplannen.

Verder zijn de eisen over arbeidsomstandigheden (kinderarbeid, salaris, non-discriminatie, vakbonden, werkomstandigheden) uitgebreider en concreter dan de standaardeisen (van CDM).

Hoe is de controle geregeld?

De aanvullende eisen van de FairTrade Climate Standard worden gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen. Bovendien zijn FairTrade en Gold Standard ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat ze voldoen aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten.

Waar vind je het keurmerk?

Bij aanbieders van CO2-compensatie en op CO2-compensatieprojecten.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. 

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.