Dolphin Safe

Keurmerk
Keurmerk

Dolphin Safe

Dolphin Safe is een beeldmerk voor duurzame visserij waarbij dolfijnen niet opzettelijk gedood mogen worden. Het keurmerk komt voort uit een campagne van het International Marine Mammal Project, een project van het Earth Island Institute. Welke eisen stelt het beeldmerk? Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat di...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Niet gecheckt
  • Controle
  • Transparantie

Dolphin Safe is een beeldmerk voor duurzame visserij waarbij dolfijnen niet opzettelijk gedood mogen worden. Het keurmerk komt voort uit een campagne van het International Marine Mammal Project, een project van het Earth Island Institute.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu, dierenwelzijn en mens&werk niet.

Hoe is de controle geregeld?

De beeldmerkhouder Earth Island Institute heeft zelf een monitoringsprogramma om ervoor te zorgen dat er geen dolfijnen opzettelijk gevangen en gedood worden bij tonijnvisserij. De website geeft geen verdere informatie of documenten over de monitoringsprogramma’s, onafhankelijke controle of mogelijke eisenpakketten. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Dolphin Safe had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Ingeblikte tonijn. Er zijn andere dolfijnlogo’s op ingeblikte tonijn te vinden, maar deze zijn niet van Earth Island Institute en hebben ook geen eigen websites met informatie over controle of eisen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.