ASC

Topkeurmerk
Topkeurmerk

ASC

ASC is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en zeewier. Eigenaar is de Aquaculture Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoorde visproductie. ASC heeft verschillende standaarden voor verschillende vissoorten. In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Wanneer eisenpakketten voor andere kweeksoorten ernst...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

ASC is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en zeewier. Eigenaar is de Aquaculture Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoorde visproductie. ASC heeft verschillende standaarden voor verschillende vissoorten.

In deze beoordeling kijken we voor de bepaling van het ambitieniveau op duurzaamheid alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Wanneer eisenpakketten voor andere kweeksoorten ernstig afweken, is dit meegenomen in de uiteindelijke scores.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Ten aanzien van klimaatimpact moeten broeikasgasemissies worden bijgehouden, maar niet verminderd. Ook energieverbruik wordt bijgehouden. Er zijn eisen over het beschermen van natuurlijke ecosystemen, zoals het vermijden van dodelijke bestrijding van roofdieren (en verbod bij bedreigde diersoorten). Producenten van vismeel en -olie voor het voer moeten ISEAL Member zijn, plantaardige materialen moeten uit duurzame bronnen komen, en er mogen geen reststromen uit illegale vangst gebruikt worden. ISEAL Alliance is een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten.

Ten aanzien van dierenwelzijn zijn er eisen over waterkwaliteit. Er zijn geen eisen over de bezettingsgraad of ruimte voor soorteigen gedrag. Producenten mogen kunstmatig selecteren om de soort te verrijken, ondanks risico dat er gezondheidsproblemen ontstaan. Er zijn geen eisen over transportafstand of dodingsmethode.

Certificering is in eerste instantie voor grote kwekerijen, maar ook kleine kwekerijen kunnen zich als groep aanmelden voor certificering. Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Er wordt gewerkt met het nationale minimumloon, en elke werknemer krijgt een contract. Er is overleg met lokale gemeenschappen, en er is bij bepaalde omstandigheden ook toestemming nodig van deze gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

ASC is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat ASC voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance. Er is een sanctiebeleid met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. ASC heeft een start gemaakt met impactrapportage, bijvoorbeeld met vermelding van de daling in gebruik van vismeel uit wilde vis voor zalmkwekerijen. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.