PEFC (Papier)

Keurmerk
Keurmerk

PEFC (Papier)

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten). Welke eisen stelt het keurmerk? Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit vezels van duurzaam hout. Het heeft strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, maar geen eisen voor de productie van papier. Naast dit papierkeurmerk kent PEFC ook nog een keurmerk voor papier met minstens 70 procent vezels uit oudpapier. Het PEFC-keurmerk stelt alleen eisen aa...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Zie omschrijving
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten).

Welke eisen stelt het keurmerk?

Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit vezels van duurzaam hout. Het heeft strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, maar geen eisen voor de productie van papier. Naast dit papierkeurmerk kent PEFC ook nog een keurmerk voor papier met minstens 70 procent vezels uit oudpapier. Het PEFC-keurmerk stelt alleen eisen aan de herkomst van de vezels, maar niet aan energie- en chemicaliëngebruik bij het maken van papier.

PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC houtproductie mag niet ten koste gaat van bossen met een hoge natuurwaarde of kwetsbare bossen. Ook PEFC staat niet toe om hout te kappen langs waterlopen en op steile hellingen, vanwege het erosiegevaar. PEFC stelt ook eisen aan arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en werknemers in de hout- en papierindustrie.

Hoe is de controle geregeld?

Controle vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Papier en hout(producten). 


Laatste screening 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.