PEFC (Papier)

Keurmerk
Keurmerk

PEFC (Papier)

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten). Welke eisen stelt het keurmerk? Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit vezels van hout uit PEFC-beheerd bos en/of gerecyclede vezels. Het overige materiaal komt uit gecontroleerde, legale oogst. Het keurmerk heeft strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, zo moeten oogstvolumes in balans zijn met de groeisnelheid van het bos, moet er in het beheer ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten).

Welke eisen stelt het keurmerk?

Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit vezels van hout uit PEFC-beheerd bos en/of gerecyclede vezels. Het overige materiaal komt uit gecontroleerde, legale oogst. Het keurmerk heeft strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, zo moeten oogstvolumes in balans zijn met de groeisnelheid van het bos, moet er in het beheer speciale aandacht zijn voor ecologisch belangrijke gebieden en moet het beheer gericht zijn op het beschermen van biodiversiteit, en het in stand houden van ecosysteemdiensten en een divers landschap.

Het PEFC-keurmerk stelt echter alleen eisen aan de herkomst van de vezels, en niet aan het productieproces van papier. Het gaat hier dus om ambitieuze eisen, maar enkel aan de herkomst van de houtvezels. Omdat we naar de hele levenscyclus van papier kijken komen we uit op een score 3 voor milieu.

Het meeste hout voor de papierproductie is niet uit tropische landen afkomstig. Daarom wordt papier niet op sociale aspecten beoordeeld. 

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Papierproducten. 

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van papier. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.