KRAV

Topkeurmerk
Topkeurmerk

KRAV

KRAV is een Zweeds keurmerk op biologische voeding. Het keurmerk is te vinden op groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, eieren, kweekvis, koffie, thee en wijn. Welke eisen stelt het keurmerk? KRAV heeft naast de eisen vanuit EU-Biologisch aanvullende eisen. Er zijn ambitieuze aanvullende milieueisen voor groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee, en wijn, zoals beperkingen op de soorten meststoffen die ge...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

KRAV is een Zweeds keurmerk op biologische voeding. Het keurmerk is te vinden op groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, eieren, kweekvis, koffie, thee en wijn.

Welke eisen stelt het keurmerk?

KRAV heeft naast de eisen vanuit EU-Biologisch aanvullende eisen.

Er zijn ambitieuze aanvullende milieueisen voor groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee, en wijn, zoals beperkingen op de soorten meststoffen die gebruikte mogen worden. Er zijn beperkingen op de totale hoeveelheid stikstof die toegediend mag worden. Voor tropische producten geldt dat ecologisch waardevolle gebieden behouden moeten worden.

Voor wilde vis stelt KRAV aanvullende eisen op het MSC-keurmerk, omdat EU-biologisch niet op wilde vis staat. Voor wilde vis stelt KRAV onder andere aanvullende eisen aan het indirect beperken van broeikasgasuitstoot, door een maximum te stellen aan brandstof verbruik per kilogram gevangen vis. Op het gebied van milieu zijn de eisen voor vlees, zuivel, eieren en kweekvis vergelijkbaar met EU-Biologisch. 

Er zijn ambitieuze aanvullende eisen op het gebied van dierenwelzijn voor vleesdieren, leghennen, melkkoeien. Bijvoorbeeld voor het type huisvesting, met voldoende ruimte zowel binnen als buiten, en middelen voor soorteigen gedrag. KRAV verplicht weidegang voor varkens, en niet alleen voor runderen zoals EU-biologisch eist. KRAV verbiedt, naast het couperen van staarten bij varkens zoals EU-biologisch, ook het afknippen of inkorten van snavels bij kippen. KRAV eist daarnaast dat dieren altijd toegang hebben tot goede kwaliteit drinkwater.

Met betrekking tot de slacht stelt KRAV concrete eisen aan hoe lang een dier moet leegbloeden, om bewusteloosheid bij de slacht te garanderen. KRAV stelt ook dierenwelzijnseisen op wilde vis, in tegenstelling tot MSC. Vissen mogen maximaal 24 uur aan haken of in netten vastzitten, en kooien moeten 2 keer per dag omhoog gehaald worden. Ook moeten grote schepen uitgerust zijn met bedwelmingsmiddelen.

Er zijn eisen op het gebied van mens & werk voor tropische groente en fruit, wijn, koffie, thee, en kweekvis. Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN. Daar vallen onder andere een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving onder. Ook wordt een minimumloon of industriestandaard geëist (het hoogst van de twee) en een bindend contract. EU-biologisch heeft op dit gebied geen eisen. KRAV heeft vergelijkbare eisen op mens & werk als MSC.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van KRAV wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. KRAV had ten tijde van de beoordeling nog geen Engelstalige impactrapportage gepubliceerd; er worden wel onderzoeksresultaten gepubliceerd in het Zweeds. Bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologisch voeding zoals (tropische) groente en fruit, vlees, zuivel, eieren, kweek- en wilde vis, koffie, thee, en wijn, maar ook op restaurants en cateraars.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, eieren, vis, koffie, thee, en wijn. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.