Fair Trade USA

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Fair Trade USA

Fair Trade Certified is een keurmerk op wilde vis. Eigenaar is Fair Trade USA. Welke eisen stelt het beeldmerk? Fair Trade Certified is een ontwikkelingsmodel, om ook boeren en vissers in een slechte, afhankelijke positie de kans te geven zich aan te sluiten. Daarom gaan met name de milieueisen niet heel ver. Er zijn veel ontwikkelingseisen om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen, deze tellen niet mee voor de score, omdat ze niet verpli...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Fair Trade Certified is een keurmerk op wilde vis. Eigenaar is Fair Trade USA.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Fair Trade Certified is een ontwikkelingsmodel, om ook boeren en vissers in een slechte, afhankelijke positie de kans te geven zich aan te sluiten. Daarom gaan met name de milieueisen niet heel ver. Er zijn veel ontwikkelingseisen om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen, deze tellen niet mee voor de score, omdat ze niet verplicht zijn.

Bedreigde diersoorten mogen niet gevangen of gedood worden, en er mogen geen explosieven of gif gebruikt worden om schade aan de leefomgeving te beperken. Impact op de leefomgeving moet worden gemonitord, en er worden maatregelen getroffen als de impact te hoog is. Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact. Ook zijn er geen directe eisen om overbevissing te voorkomen of bijvangst te reduceren.

Er zijn geen eisen op het gebied van dierenwelzijn.

Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Er wordt gewerkt met het nationale minimumloon, maar er is ook een Fair Trade Premium. Een door arbeiders samengestelde commissie bepaalt de besteding van deze financiële vergoeding. Voor grote bedrijven zijn geschreven contracten en sociale regelingen zoals medische hulp verplicht. Er zijn geen eisen gericht op gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

Fair Trade USA is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat Fair Trade USA voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Fair Trade USA heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Wilde vis, maar ook andere voedingsmiddelen zoals groente, fruit, koffie, thee en chocolade.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.