Ecogarantie

Keurmerk
Keurmerk

Ecogarantie

Ecogarantie is een Belgisch keurmerk voor schoonmaakmiddelen. Welke eisen stelt het keurmerk? Grondstoffen op basis van fossiele grondstoffen zijn niet toegestaan. Plantaardige ingrediënten moeten afkomstig zijn van de biologische landbouw of van gecontroleerde wildpluk. Microplastics zijn niet toegestaan in het product. Het energiegebruik voor de productie van het schoonmaakmiddel en voor het maken van de verpakking moet uit hernieuwbare bron...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Ecogarantie is een Belgisch keurmerk voor schoonmaakmiddelen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Grondstoffen op basis van fossiele grondstoffen zijn niet toegestaan. Plantaardige ingrediënten moeten afkomstig zijn van de biologische landbouw of van gecontroleerde wildpluk. Microplastics zijn niet toegestaan in het product. Het energiegebruik voor de productie van het schoonmaakmiddel en voor het maken van de verpakking moet uit hernieuwbare bronnen zijn. Ook zijn er eisen voor de verpakking: Overbodige verpakkingen zijn verboden en er worden eisen gesteld aan recyclebaarheid van de verpakking. 

Ecogarantie heeft dus strenge milieu-eisen, maar er is geen eis dat het product even goed moet presteren als een vergelijkbaar product of dat het goed werkt bij lage temperaturen. Hierdoor is de effectiviteit van het product niet gewaarborgd door het keurmerk. Wel is een doseerinstructie verplicht, zodat overdosering wordt voorkomen.

Het eindproduct mag niet getest zijn op dieren. Bepaalde producten van dieren zijn toegestaan, maar moeten uit biologische veeteelt komen (als die beschikbaar is).

Hoe is de controle geregeld?

De keurmerkeigenaar is Probila-Unitrab, een Belgische beroepsvereniging van verwerkers en distribiteurs in de biologische landbouw. Dit zijn geaccrediteerde instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld op wasmiddelen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van schoonmaakmiddelen. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Augustus 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.