Cradle to Cradle Certified

Keurmerk
Keurmerk

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren richting positieve impact op duurzaamheid. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. Het uiteindelijke streven is dat materialen en producten een positieve voetafdruk hebben, in plaats van een negatieve. De bedenkers van het Crad...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren richting positieve impact op duurzaamheid. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. Het uiteindelijke streven is dat materialen en producten een positieve voetafdruk hebben, in plaats van een negatieve.

De bedenkers van het Cradle to Cradle-concept (EPEA en MBDC) hebben ook een keurmerk ontwikkeld: Cradle to Cradle Certified. Dit certificeringsprogramma wil producenten aansporen hun producten en productieprocessen stapsgewijs te verbeteren richting zo’n positieve impact.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten en hun achterliggende processen worden beoordeeld op vijf categorieën: samenstelling van de materialen, mogelijkheden tot hergebruik van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer, en sociale rechtvaardigheid. Binnen elke categorie wordt één van vijf niveaus behaald: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het uiteindelijke certificeringsniveau voor het product is gelijk aan het laagste niveau op één of meer van de vijf categorieën.

De eisen verschillen per productgroep en per niveau van certificering. Milieu Centraal kan dan ook geen algemene beoordeling doen op duurzaamheidseisen, alleen op controle.

Controle

De controle voor de certificering gebeurt eens per 2 jaar door onafhankelijke, geaccrediteerde instanties. Certificaten zijn twee jaar geldig, waarna zij verlengd kunnen worden als de certificaathouder kan aantonen dat er vooruitgang is geboekt in de verdere verbetering van product en productieproces.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse producten, waaronder papier/drukwerk, zonnepanelen, kantoormeubilair, bouwmaterialen, bedden, matrassen. Voor sommige producten geldt dat in de productomschrijving staat dat ze zijn geproduceerd volgens de eisen van Cradle to Cradle Certified, zonder dat zij het beeldmerk dragen. Deze producten voldoen wel aan de eisen.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juli 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.