CO2-prestatieladder

Keurmerk
Keurmerk

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument voor bedrijven en overheden die hun CO2-voetafdruk willen verlagen. Welke eisen stelt het beeldmerk? Volgens vier invalshoeken gaan gecertificeerde bedrijven aan de slag met hun CO2-uitstoot, namelijk ‘inzicht’, ‘reductie’, ‘transparantie’, en ‘participatie’. De invalshoek waarop het slechtste gepresteerd wordt, is bij een audit bepalend voor de uitkomst. Bij ‘inzicht’ bepalen ze de energie...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument voor bedrijven en overheden die hun CO2-voetafdruk willen verlagen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Volgens vier invalshoeken gaan gecertificeerde bedrijven aan de slag met hun CO2-uitstoot, namelijk ‘inzicht’, ‘reductie’, ‘transparantie’, en ‘participatie’. De invalshoek waarop het slechtste gepresteerd wordt, is bij een audit bepalend voor de uitkomst.

Bij ‘inzicht’ bepalen ze de energiestromen en brengen ze de CO2-footprint in kaart. Op basis daarvan ontwikkelen ze ambitieuze doelstellingen voor CO2-uitstootreductie (‘reductie’). Onder ‘transparantie’ wordt verstaan dat het bedrijf structureel communiceert over het CO2-beleid. Tot slot wordt onder ‘participatie’ gestimuleerd dat ze deelnemen aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie in de sector. 

Binnen de vier invalshoeken zijn vijf prestatieniveaus te behalen. Voor CO2-uitstoot wordt rekening gehouden met drie scopes:

 • Scope 1 refereert aan de uitstoot van CO2 door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.
 • Scope 2 gaat over indirecte CO2-uitstoot door bijvoorbeeld gebruikte elektriciteit.
 • Scope 3 refereert aan emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar waarop de organisatie geen directe invloed kan uitoefenen.

Op prestatieniveau 1 tot en met 3 beperken bedrijven zich tot scope 1 en 2, en bij prestatieniveau 4 en 5 richt een bedrijf zich ook op scope 3 door de samenwerking te zoeken met andere partijen in de keten en in de sector.

Om het hoogste prestatieniveau te behalen, moet een bedrijf bijvoorbeeld inzicht hebben in het energieverbruik in de complete keten. Bovendien moet een bedrijf ambitieuze doelstellingen voor CO2-emissiereductie ontwikkelen, deze doelstellingen halen en hierover rapporteren. Ook moet het bedrijf zich publiekelijk committeren aan een CO2-reductieprogramma vanuit de overheid of uit een NGO.

Hoe de maatregelen voor emissiereductie er precies uitzien hangt af van de activiteiten van het bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met maatschappelijk verantwoord inkopen, verduurzamen van transport, besparen van energie, het beter hergebruiken van afvalstromen en het milieubewuster maken van medewerkers.
Omdat de maatregelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen zullen verschillen per bedrijfstype en productgroep, kunnen we geen score toekennen aan het ambitieniveau van dit keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op naleving van de eisen wordt uitgevoerd dooronafhankelijke, geaccrediteerde organisaties.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk wordt met name gevonden bij bedrijven die met enige regelmaat deelnemen aan aanbestedingen. Ze krijgen een gunningsvoordeel bij aanbestedingen, waarvan de hoogte afhangt van het behaalde niveau op de ladder. Op de site van de CO2-prestatieladder zijn deelnemende bedrijven te vinden en de door hen behaalde niveaus.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.