Climate Community Biodiversity standaard (CCB)

Keurmerk
Keurmerk

Climate Community Biodiversity standaard (CCB)

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt. De Climate Community Biodiversity standaard (CCB) is een aanvullend keurmerk voor landbouw- en bospro...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Zie informatie
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt.

De Climate Community Biodiversity standaard (CCB) is een aanvullend keurmerk voor landbouw- en bosprojecten waarbij gekeken wordt naar biodiversiteit en lokale gemeenschappen. Omdat de CCB-standaard geen credits kan afgeven wordt het altijd gecombineerd met een CO2-compensatiekeurmerk, vaak de VCS

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het aanvullende CCB-keurmerk stelt eisen over:

 • positieve impact op milieu, biodiversiteit en de lokale gemeenschap
 • deelname van lokale gemeenschappen
 • arbeidsomstandigheden.

De keurmerken voor klimaatcompensatie hebben ‘zie informatie’ op milieu en mens & werk, omdat klimaatcompensatie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Bovendien is nooit vooraf zeker of de compensatieprojecten genoeg CO2 voorkomen of wegvangen. Vandaar dat -ook verregaande – systemen geen (hoge) scores krijgen. Hetzelfde geldt voor de CCB-aanvulling.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op naleving van de eisen gebeurt door onafhankelijke, geaccrediteerd partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Bij aanbieders van CO2-compensatie en op CO2-compensatieprojecten.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. 

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.