Zonnekeur Installateur

Keurmerk
Keurmerk

Zonnekeur Installateur

Het keurmerk Zonnekeur Installateur garandeert dat een vakbekwame installateur erkend is door de Stichting InstallQ. Het keurmerk kent een certificaat Zonnewarmte (voor installateurs van zonnecollectoren en/of een zonneboiler) en een certificaat Zonnestroom (voor installateurs van zonnepanelen). Welke eisen stelt het beeldmerk? Het Zonnekeur Installateur wordt beheerd door de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK). Er zijn eisen op h...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het keurmerk Zonnekeur Installateur garandeert dat een vakbekwame installateur erkend is door de Stichting InstallQ. Het keurmerk kent een certificaat Zonnewarmte (voor installateurs van zonnecollectoren en/of een zonneboiler) en een certificaat Zonnestroom (voor installateurs van zonnepanelen).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het Zonnekeur Installateur wordt beheerd door de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK). Er zijn eisen op het gebied van vaardigheid, bedrijfsvoering en producten. De gebruikte materialen en de installaties moeten voldoen aan wettelijk vastgelegde normen. Er zijn aanvullende garantie eisen. Zo hebben de omvormer, boiler, collectoren en/of zonnepanelen die de installateur aanbrengt minimaal vijf jaar garantie. In het geval van zonnepanelen geldt tevens de garantie dat na 20 jaar het vermogen van het systeem niet meer dan 20% is teruggelopen.

Hoe is de controle geregeld?

Stichting DEPK is eigenaar van het keurmerk en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de controle. Een door hen aangewezen deskundige controleert iedere twee jaar of de installateur voldoet aan de eisen in de beoordelingsrichtlijn. Dit gebeurt in een administratieve controle en een praktijkcontrole van een gerealiseerde installatie.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Gecertificeerde installateurs van zonnepanelen en zonnecollectoren/zonneboilers. 

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening September 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.