Sustainable Rice Platform

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Sustainable Rice Platform

Sustainable Rice Platform is een keurmerk op rijst. Welke eisen stelt het beeldmerk? Om klimaatimpact te beperken mogen gewasresten niet verbrand worden, maar er zijn geen verdere eisen over bijvoorbeeld de impact monitoren. Er is aandacht voor de bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door gewasrotatie. Er zijn eisen over het verbieden van ontbossing, maar niet specifiek over het behouden van biodiversiteit. Er zijn geen eisen over energieverbruik. All...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Sustainable Rice Platform is een keurmerk op rijst.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Om klimaatimpact te beperken mogen gewasresten niet verbrand worden, maar er zijn geen verdere eisen over bijvoorbeeld de impact monitoren. Er is aandacht voor de bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door gewasrotatie. Er zijn eisen over het verbieden van ontbossing, maar niet specifiek over het behouden van biodiversiteit. Er zijn geen eisen over energieverbruik. Alleen een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen met lagere milieu impact dan andere mogen ingezet worden. Er zijn eisen over effici├źnt watergebruik.

In de uitwerking van sommige eisen wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bedrijven. Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Alle arbeiders krijgen minstens minimumloon, maar er zijn geen eisen over geschreven contracten of sociale regelingen zoals medische zorg. Er zijn geen eisen over overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Sustainable Rice Platform keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen, maar er is geen accreditatie op het schema zelf. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Sustainable Rice Platform heeft een start gemaakt met impactrapportage door cijfers te geven over de stijging in loon en opbrengst, en daling in irrigatie water verbruik, voor een beperkt aantal gebieden. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op rijst in een beperkt aantal supermarkten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.