Super Supermarkt Keurmerk

Keurmerk
Keurmerk

Super Supermarkt Keurmerk

Om duurzaam ondernemerschap in de supermarktenbranche te stimuleren is het keurmerk Super Supermarkt (SSK) opgericht. Zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen komen in aanmerking voor het SSK-keurmerk. Het keurmerk is ontwikkeld door het Vakcentrum in samenwerking met kennisinstituut TNO. Wat zijn de eisen? Het SSK-keurmerk beoordeelt de supermarkten op 7 thema’s: lokale betrokkenheid stimulerend...

 • Milieu
 • Dier
 • Mens
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Om duurzaam ondernemerschap in de supermarktenbranche te stimuleren is het keurmerk Super Supermarkt (SSK) opgericht. Zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen komen in aanmerking voor het SSK-keurmerk. Het keurmerk is ontwikkeld door het Vakcentrum in samenwerking met kennisinstituut TNO.

Wat zijn de eisen?

Het SSK-keurmerk beoordeelt de supermarkten op 7 thema’s:

 • lokale betrokkenheid
 • stimulerend personeelsbeleid
 • onderscheidend assortiment
 • duurzaam met energie
 • veiligheid en preventie
 • afvalinzameling en afvalreductie
 • transport en logistiek

Het is onduidelijk wat de concrete eisen per thema zijn (wat is bijvoorbeeld het percentage van de producten dat minimaal fairtrade moet zijn).

Hoe is de controle geregeld?

Het certificatiesysteem is betrouwbaar. De controle vindt plaats door een onafhankelijke organisatie.

Meer informatie

Ruim 200 supermarkten in Nederland hebben het SSK-keurmerk. Kijk voor meer informatie over het keurmerk en voor een overzicht van supermarkten die het keurmerk dragen op www.supersupermarkt.nl.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.