Super Supermarkt Keurmerk

Keurmerk
Keurmerk

Super Supermarkt Keurmerk

Om duurzaam ondernemerschap in de supermarktenbranche te stimuleren is het keurmerk Super Supermarkt (SSK) opgericht. Zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen komen in aanmerking voor het SSK-keurmerk. Het keurmerk is ontwikkeld door het Vakcentrum, een belangenbehartiger van zelfstandige supermarktondernemers, in samenwerking met kennisinstituut TNO. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk...

 • Milieu
 • Niet gecheckt
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Om duurzaam ondernemerschap in de supermarktenbranche te stimuleren is het keurmerk Super Supermarkt (SSK) opgericht. Zelfstandige supermarktondernemers die lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen komen in aanmerking voor het SSK-keurmerk. Het keurmerk is ontwikkeld door het Vakcentrum, een belangenbehartiger van zelfstandige supermarktondernemers, in samenwerking met kennisinstituut TNO.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk stelt eisen op 7 thema’s en omschrijft op de website hoe aan deze thema’s invulling kan worden gegeven. Op de website wordt uitgelegd wat de verschillende thema’s zijn en worden voorbeelden van eisen genoemd.

 • Op het gebied van CO2-uitstoot worden bijvoorbeeld opties genoemd voor het duurzaam omgaan met energie (zoals het gebruik van restwarmte en het koelen met een CO2-installatie) en dat milieuvriendelijke bevoorrading wordt aangemoedigd.
 • Op het gebied van energie- en watergebruik wordt genoemd dat beeldmerkhouders bewust omgaan met energie en alert zijn op het energiegebruik bij het verlichten en verwarmen van de winkel en het koelen van producten.
 • Op het gebied van duurzaam/maatschappelijk verantwoord inkopen worden geen eisen genoemd.
 • Op het gebeid van afvalinzameling en -reductie wordt genoemd dat het goed scheiden van afvalstromen door beeldmerkhouders wordt gestimuleerd met inzamelingsmogelijkheden in en buiten de supermarkt en door voedselverspilling tegen te gaan.

Verder noemt de website nog de thema’s lokale betrokkenheid, onderscheidend assortiment, stimulerend personeelsbeleid en veiligheid & preventie.

Op de website is te lezen dat een supermarkt, binnen deze 7 thema’s, op 60 criteria beoordeeld moet worden om het keurmerk te behalen, maar staat niet welke criteria dit zijn en aan welke van deze criteria minimaal moet worden voldaan om het keurmerk te behalen. Om die reden kunnen wij het ambitieniveau van dit eisenpakket niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke certificeringsraad kent het keurmerk toe. Het is onduidelijk wie in deze raad zitten.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Op de website van het Vakcentrum is op een kaart met zelfstandige supermarktondernemers die het keurmerk hebben.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.