Samen maken we chocolade 100% slaafvrij

Samen maken we chocolade 100% slaafvrij

‘Samen maken we chocolade 100% slaafvrij’ is een beeldmerk op chocoladerepen. Eigenaar is Tony’s Chocolonely, die het initialief Tony’s Open Chain heeft opgericht om de cacaoproductie en -handel op sociale aspecten te verduurzamen. Vroeger stond dit beeldmerk alleen op Tony’s Chocolonely chocoladerepen, maar inmiddels staat het beeldmerk ook op andere merken chocoladerepen en producten die cacao bevatten. Op het logo is dan de merknaam van dat...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Zie informatie
 • Controle
 • Zie informatie
 • Transparantie

‘Samen maken we chocolade 100% slaafvrij’ is een beeldmerk op chocoladerepen. Eigenaar is Tony’s Chocolonely, die het initialief Tony’s Open Chain heeft opgericht om de cacaoproductie en -handel op sociale aspecten te verduurzamen.

Vroeger stond dit beeldmerk alleen op Tony’s Chocolonely chocoladerepen, maar inmiddels staat het beeldmerk ook op andere merken chocoladerepen en producten die cacao bevatten. Op het logo is dan de merknaam van dat product te zien in plaats van Tony's Chocolonely.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het initiatief werkt niet volgens een eisenpakket, maar volgens vijf samenwerkingsprincipes:

 • De cacaobonen moeten traceerbaar zijn, om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden van de boeren
 • Betaal een premium om leefbare lonen te realiseren
 • Koop rechtstreeks van boerencoöperaties en co-ontwikkel coöperaties wanneer ze nog niet bestaan
 • Ga lange 5-jarige samenwerkingen aan om investeringen vanuit de coöperaties te faciliteren
 • Werk aan productiviteit en kwaliteit om de opbrengst te verbeteren zonder illegale arbeid te verhogen

Hoe is de controle geregeld?

‘Samen maken we chocolade 100% slaafvrij’ is een initiatief om de cacao industrie van binnenuit te veranderen en om andere bedrijven te inspireren tot actie. Daarbij is controle niet aan de orde. Ze werken niet met een eisenpakket, maar volgens vijf samenwerkingsprincipes om structurele verandering in de chocoladeketen te bereiken.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. ‘Samen maken we chocolade 100% slaafvrij’ rapporteert uitgebreid over de impact van het Tony’s Open Chain-programma in het jaarverslag, met onder andere cijfers over uitbetaalde premies aan partnercoöperaties om leefbare lonen te garanderen, het aantal aangetroffen gevallen van kinderarbeid bij partnercoöperaties, en welke maatregelen daarbij zijn getroffen. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op chocoladerepen en andere producten die cacao bevatten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.