PassiefBouwenKeur (Premium)

Keurmerk
Keurmerk

PassiefBouwenKeur (Premium)

Het PassiefBouwenKeur wordt afgegeven op woningen die zijn gebouwd of gerenoveerd volgens het concept van passiefbouwen. Deze bouwwijze heeft tot doel het netto energieverbruik te beperken. De huizen maken optimaal gebruik van zonnewarmte, zijn zeer goed geïsoleerd en via warmteterugwinning wordt zo min mogelijk energie naar buiten afgegeven. Daardoor is er nauwelijks verwarming nodig. Het PassiefBouwenKeur wordt afgegeven na de ontwerpfase ('...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Het PassiefBouwenKeur wordt afgegeven op woningen die zijn gebouwd of gerenoveerd volgens het concept van passiefbouwen. Deze bouwwijze heeft tot doel het netto energieverbruik te beperken. De huizen maken optimaal gebruik van zonnewarmte, zijn zeer goed geïsoleerd en via warmteterugwinning wordt zo min mogelijk energie naar buiten afgegeven. Daardoor is er nauwelijks verwarming nodig.

Het PassiefBouwenKeur wordt afgegeven na de ontwerpfase ('Ontworpen volgens PassiefBouwenKeur') en na de uiteindelijk bouw of renovatie ('Gebouwd volgens PassiefBouwenKeur').

Er zijn drie varianten van het PassiefBouwenKeur:

 • Passief Huis Classic is het basiscertificaat en heeft een milieuscore 3.
 • Passief Huis Plus kent aanvullende eisen aan duurzame energieopwekking. Deze gaan iets verder dan de nieuwe wettelijke bouwnormen voor nieuwbouw m.i.v. 2021 en heeft een milieuscore 3.
 • Passief Huis Premium stelt de strengste aanvullende eisen aan de duurzame energieopwekking en heeft milieuscore 4.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De passief bouwen criteria gaan over de optimale lichtinval (oriëntatie op het zuiden), zeer goede isolatie, kierdichting, gebruik van drievoudig glas en goede ventilatiesystemen met warmteterugwinning. In het ontwerp is zonering een belangrijk uitgangspunt: ruimten waar warmte gewenst is liggen aan de zuidkant met grote ramen; de gevel aan de noordkant is compacter met kleinere ramen en ruimtes die weinig of geen verwarming nodig hebben. Er zijn ook eisen aan gebruikerstevredenheid en het warmtecomfort. Voor de varianten Plus en Premium gelden eisen aan minimale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

Bij renovatie volgens het passief bouwen principe gelden soortgelijke eisen als bij nieuwbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de bestaande bouw. Renovatieprojecten krijgen het keurmerk EnerPHit (Classic, Plus of Premium).

Hoe is de controle geregeld?

Het keurmerk wordt beheerd en afgegeven door de ontwikkelaar, het Passive House Institute, of een door hen geaccrediteerde, onafhankelijke certificeerder. De certificeerder controleert het ontwerp op de criteria. Bij de oplevering worden naast een controle a.d.h.v. het ontwerp ter plekke bouwcontroles uitgevoerd.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Op nieuwbouw en renovatieprojecten volgens het PassiefBouwen concept.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening September 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.