NOM-keur

Keurmerk
Keurmerk

NOM-keur

NOM keur (Nul-Op-de-Meter) is een keurmerk voor energiezuinige woningen bij nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten. Woningen met het NOM keurmerk zijn energiezuinig in het gebruik, zijn aardgasvrij, kennen eigen duurzame energieopwekking en hebben een gegarandeerde energieprestatie. Het energiegebruik van een nul-op-de-meter-woning (inclusief huishoudelijke apparatuur) is in balans met de energieopwekking op jaarbasis. Welke eisen stelt het ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

NOM keur (Nul-Op-de-Meter) is een keurmerk voor energiezuinige woningen bij nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten. Woningen met het NOM keurmerk zijn energiezuinig in het gebruik, zijn aardgasvrij, kennen eigen duurzame energieopwekking en hebben een gegarandeerde energieprestatie. Het energiegebruik van een nul-op-de-meter-woning (inclusief huishoudelijke apparatuur) is in balans met de energieopwekking op jaarbasis.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het NOM keur beoordeelt de kwaliteit van energiezuinige nieuwbouw of renovatie. Dit gebeurt zowel op papier (tijdens de planfase) als in de praktijk (tijdens en na de uitvoering). De eisen gaan o.a. over goede isolatie, slimme ventilatie en duurzame energieopwekking. Het toepassen van duurzame materialen is een advies en (nog) geen eis. Naast technische eisen kijkt het keurmerk ook naar het bewonerscomfort: er zijn eisen voor o.a. kamertemperatuur, tocht, daglicht en geluid. De totale energiebehoefte mag niet groter zijn dan de duurzame energie die in de woning wordt opgewekt. Ook zijn er eisen over de veiligheid en de communicatie met bewoners. Na de oplevering wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd en wordt regelmatig gemonitord of de beloofde energieprestaties ook op langere termijn (minimaal 10 jaar) in de praktijk gerealiseerd worden.

Hoe is de controle geregeld?

NOM keur is ontwikkeld door de vereniging Stroomversnelling die het keurmerk beheert en de eisen van het keurmerk ontwikkelt. Stroomversnelling is eindverantwoordelijke voor het toekennen van het keurmerk. De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke externe partijen.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Op projecten voor energiezuinige nieuwbouwwoningen en energiezuinige renovatiewoningen.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening September 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.