MVO-keurmerk

Keurmerk
Keurmerk

MVO-keurmerk

Het ‘MVO-keurmerk’ stelt met een puntensysteem vast hoe ondernemingen presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het keurmerk is gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en communiceert actief over uitgereikte certificaten en hoe keurmerkhouders de MVO-activiteiten inrichten. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het keurmerk kent punten toe op de aspecten ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Voor het onderdeel ‘planet...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het ‘MVO-keurmerk’ stelt met een puntensysteem vast hoe ondernemingen presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het keurmerk is gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en communiceert actief over uitgereikte certificaten en hoe keurmerkhouders de MVO-activiteiten inrichten.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk kent punten toe op de aspecten ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Voor het onderdeel ‘planet’ zijn voorwaarden opgesteld ten aanzien van CO2-uitstoot, energiegebruik, maatschappelijk verantwoord inkopen en de omgang met afvalstoffen. Het keurmerk geeft per voorwaarde één tot vier punten. In totaal moeten minimaal 70 van de 100 punten worden behaald om het keurmerk te mogen voeren. Er kunnen op het onderdeel ‘planeet’ 34 punten worden behaald.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, hebben we het ambitieniveau op milieu niet beoordeeld.

Hoe is de controle geregeld?

Keuringen worden gedaan door mensen van de organisatie die het keurmerk uitreiken, dus er is geen onafhankelijke controle.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is gericht op alle partijen binnen het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.