MVO-keurmerk

Keurmerk
Keurmerk

MVO-keurmerk

Het MVO-keurmerk stelt vast hoe ondernemingen presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het keurmerk is gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Welke eisen stelt het beeldmerk? Het keurmerk kan op vier niveaus worden behaald: Basic, Brons, Zilver en Goud. Basic is het startniveau. Voor het Basic-niveau zijn er verplichte eisen en ook maatregelen waarop 1 tot 4 punten behaald kunnen worden. In totaal moeten...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het MVO-keurmerk stelt vast hoe ondernemingen presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het keurmerk is gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk kan op vier niveaus worden behaald: Basic, Brons, Zilver en Goud. Basic is het startniveau. Voor het Basic-niveau zijn er verplichte eisen en ook maatregelen waarop 1 tot 4 punten behaald kunnen worden. In totaal moeten minimaal 70 van de 100 punten worden behaald om het keurmerk op het basisniveau te mogen voeren. Er kunnen op het onderdeel ‘planet’ 33 punten worden behaald. De eisen gaan over de aspecten ‘algemeen’, ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Het onderdeel ‘planet’ gaat over milieu. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld ten aanzien van CO2-uitstoot, energiegebruik, maatschappelijk verantwoord inkopen en de opslag van gevaarlijke stoffen en omgang met afvalstoffen, en over of het bedrijf bijdraagt aan een circulaire economie. De voorwaarden zijn opgesteld als vraag of het bedrijf stappen zet op een bepaald thema: het keurmerk schrijft dus niet voor hoe ver deze stappen moeten gaan.

Voor het Basic-niveau is alleen verplicht dat de CO2-voetafdruk van de organisatie bekend is, en dat alle benodigde milieuvergunningen op orde zijn. Verder kan een bedrijf dus zelf bepalen aan welke voorwaarden het wil voldoen, als het maar voldoende punten haalt. Een deel van de maatregelen die voor het instapniveau gekozen kunnen worden, zijn verplicht voor niveau Brons. Voor Zilver zijn er nog een paar verplicht en bij Goud moet aan alle eisen zijn voldaan.

Bij vier of meer niveaus van een keurmerk geeft Milieu Centraal geen score voor ambitie op milieu.

Hoe is de controle geregeld?

Inspecties om te bepalen of aan de eisen wordt voldaan, worden gedaan door inspecteurs van Keurmerk Nederland. Deze inspecteurs zijn onafhankelijk van de MVO-keurmerkcommissie, die het MVO-keurmerk beheert en ontwikkelt. Daarmee is de controle onafhankelijk, maar niet geaccrediteerd.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het MVO-Keurmerk is gericht op alle partijen binnen het midden- en kleinbedrijf. Op de website van MVO is te vinden welke bedrijven zijn gecertificeerd.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.