Milieuthermometer Zorg

Keurmerk
Keurmerk

Milieuthermometer Zorg

De Milieuthermometer Zorg is eigendom van de branchevereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Het keurmerk is gericht op ziekenhuizen, GGZ-instellingen, universitaire medische centra, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er zijn drie niveaus van het keurmerk: brons, zilver en goud. Er zijn eisen voor verschillende typen zorginstellingen en op ieder...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

De Milieuthermometer Zorg is eigendom van de branchevereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Het keurmerk is gericht op ziekenhuizen, GGZ-instellingen, universitaire medische centra, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn drie niveaus van het keurmerk: brons, zilver en goud. Er zijn eisen voor verschillende typen zorginstellingen en op ieder niveau is het pakket eisen opgedeeld in een ‘vast’ en een ‘optioneel’ deel. Aan het vaste deel moet altijd worden voldaan, voor het uitwisselbare deel geldt dat aan een (per niveau toenemend) minimum aantal eisen moet worden voldaan.

Het keurmerk stelt in het vaste deel eisen op het gebied van energie (controle en vermindering van energiegebruik, gebruik duurzame energie), (afval)water (waterbesparend sanitair, vermindering afvalwater), schoon en zuinig vervoer (beperken of verminderen impact van vervoersbewegingen), maatschappelijk verantwoord inkopen (Op basis van onder andere keurmerken en energielabels) en afval (afval scheiden, opstellen van een afvalpreventieplan, monitoren en voorkomen van voedselverspilling).

De optionele eisen zijn ambitieuzer dan de vaste eisen. Voorbeelden van optionele eisen zijn het gebruik van zelf opgewekte energie, reductiedoelen voor het verbruik van water, gas en elektra, het stimuleren van hergebruik van meubilair, textiel en ICT-apparatuur en (extra) maatregelen voor het reduceren van de klimaatimpact van vervoer, voedsel en vastgoed.

Hoe is de controle geregeld?

De controles worden op het bronzen en zilveren niveau uitgevoerd door certificatie-instellingen waarmee stichting MPZ een samenwerkingsverband heeft. Op het gouden niveau worden controles uitgevoerd door Stichting Milieukeur, welke ook is geaccrediteerd door de Raad Voor Accreditatie.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is beschikbaar voor intramurale zorginstellingen.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.