Milieukeur ongewapende betonproducten

Keurmerk
Keurmerk

Milieukeur ongewapende betonproducten

Stichting Milieukeur heeft criteria opgesteld voor producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Milieukeur staat in Nederland onder meer op betonproducten. Milieukeur vindt u op betonstraatstenen, betonbanden en betontegels. Het keurmerk beperkt zicht tot het meest milieubelastende bestanddeel in gemengd beton: grind. Grindafgravingen tasten het landschap aan en grindwinning op zee is een bedreiging voor het zeel...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Stichting Milieukeur heeft criteria opgesteld voor producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Milieukeur staat in Nederland onder meer op betonproducten.

Milieukeur vindt u op betonstraatstenen, betonbanden en betontegels. Het keurmerk beperkt zicht tot het meest milieubelastende bestanddeel in gemengd beton: grind. Grindafgravingen tasten het landschap aan en grindwinning op zee is een bedreiging voor het zeeleven. Daarom moet het grind in betonproducten met Milieukeur zo veel mogelijk worden vervangen door gerecycled materiaal. Dit is fijngemaakt puin uit bijvoorbeeld gesloopte gebouwen. Hierin mag nauwelijks asfalt of een ander teerproduct zitten, omdat dit kankerverwekkende PAK's bevat. 

De kwaliteit van dit duurzamer beton wordt gegarandeerd doordat Milieukeur eist dat de producten voldoen aan de eisen van het KOMO-keurmerk. Voor straatstenen, banden en tegels van beton heeft KOMO wel criteria; voor bouwstenen en blokken nog niet.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

Milieukeur beton stelt eisen op het gebied van hergebruik van puin en beton (minimaal 15%). Ook moeten de producten voldoen aan de milieuhygiënische eisen van Besluit Bodemkwaliteit.

Hoe is de controle geregeld?

Stichting Milieukeur is eigenaar van Milieukeur. De controle is zeer betrouwbaar, want deze is geaccrediteerd en onafhankelijk. Milieukeur geeft bovendien heldere informatie. 

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, daktegels van beton en grasbetontegels.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.