Markering wegwerpplastic

Markering wegwerpplastic

De markering wegwerpplastic is een logo op producten die (deels) gemaakt zijn van plastic. Het logo is te herkennen aan de dode zeeschildpad, een symbool voor de plastic soep in zee. In Nederland is sinds juli 2021 wetgeving van kracht om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen en mensen te wijzen op de negatieve gevolgen van het gebruik van wegwerpproducten die (deels) gemaakt zijn van plastic. Als onderdeel van deze wetgeving is het ve...

  • Milieu
  • Speelt niet
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Speelt niet
  • Transparantie
  • Speelt niet

De markering wegwerpplastic is een logo op producten die (deels) gemaakt zijn van plastic. Het logo is te herkennen aan de dode zeeschildpad, een symbool voor de plastic soep in zee.

In Nederland is sinds juli 2021 wetgeving van kracht om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen en mensen te wijzen op de negatieve gevolgen van het gebruik van wegwerpproducten die (deels) gemaakt zijn van plastic. Als onderdeel van deze wetgeving is het verplicht om op hygiëneproducten, tabaksproducten en wegwerpbekers met plastic, het door de overheid vastgestelde informatielogo te gebruiken. Producten die dit logo bevatten, zijn dus (deels) van plastic gemaakt.

Er zijn geen eisen verbonden aan dit logo.

Op welke producten is het beeldmerk te vinden?

Er zijn verschillende varianten van het logo. Op alle varianten is het dode zeeschildpad te zien, daarnaast staan verschillende typen producten die plastic bevatten.

Hygiëneproducten. Vochtige doekjes, huishoudelijke doekjes en maandverband moeten het blauw-rode logo met het doekje dragen als het product (deels) van plastic is gemaakt. Tampons en inbrenghulzen voor tampons moeten het blauw-rode logo met de tampon dragen als het product (deels) van plastic is gemaakt.

Logo over plastic in producten. Gooi doekjes niet in de wc.

Logo over plastic in hygiëne producten. Spoel tampons en dergelijke niet door de wc.

Tabaksproducten. Sigarettenfilters bevatten meestal plastic. Daarom moeten tabaksproducten met filters, en filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, in het geval dat het plastic bevat, het logo dragen met de sigarettenfilter.

Logo over plastic in sigaretten. Gooi sigaretten niet op straat, zo belanden ze niet in de natuur.

Wegwerpbekers. Deze kunnen deels of geheel van plastic zijn gemaakt. Het blauw-rode logo is voor wegwerpbekers die deels plastic bevatten (zie hoofdafbeelding). Het witte logo met de zwarte letters is voor wegwerpbekers die geheel van plastic zijn gemaakt. Dit laatste logo mag ook gegraveerd of in reliëf aangebracht worden, maar moet dan grijs met witte letters zijn.

Logo over plastic bekertjes. Gooi wegwerpbekertjes in de prullenbak, niet op straat.
Logo over plastic bekertjes. Gooi wegwerpbekertjes in de prullenbak, niet op straat.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van Zwerfafval.

Lees uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening November 2021
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.