Lean & Green Europe

Keurmerk
Keurmerk

Lean & Green Europe

Het Lean & Green keurmerk is een keurmerk voor bedrijven in de logistieke dienstverlening. Deze beoordeling gaat over duurzaamheidseisen aan de bedrijfsvoering van bedrijven die het keurmerk voeren. Er kunnen binnen het keurmerk vier sterren worden behaald met steeds strengere eisen voor wat betreft de scope (welke aspecten van de bedrijfsvoering worden meegenomen in de duurzaamheidseisen en CO2-reductie. Het hoogste aantal sterren dat op ...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Het Lean & Green keurmerk is een keurmerk voor bedrijven in de logistieke dienstverlening. Deze beoordeling gaat over duurzaamheidseisen aan de bedrijfsvoering van bedrijven die het keurmerk voeren. Er kunnen binnen het keurmerk vier sterren worden behaald met steeds strengere eisen voor wat betreft de scope (welke aspecten van de bedrijfsvoering worden meegenomen in de duurzaamheidseisen en CO2-reductie. Het hoogste aantal sterren dat op moment van beoordelen aan een organisatie was toegekend, is 3.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt eisen op basis van het aantal te behalen ‘sterren’, op het gebied van milieu gaat dit als volgt:

 • De keurmerkhouder moet voor het basisniveau (geen ster) maatregelen opstellen en delen voor CO2-vermindering als onderdeel van een nulmeting.
 • Voor de eerste ster heeft de keurmerkhouder een CO2 besparingsdoelstelling van minimaal 20% besparing binnen 5 jaar na de nulmeting. Daarnaast zijn minimaal 2 besparingsmaatregelen beschreven en onderbouwd.
 • Voor de tweede ster moet de gemiddelde Euronorm van de voertuigen minimaal 5 zijn. Er is minimaal 30% besparing op de CO2-uitstoot binnen 3 jaar na de nulmeting. Er worden drie projecten op het gebied van samenwerking en innovatie beschreven, waarvan twee direct meetbaar op CO2-reductie en één gerelateerd aan duurzaamheid/MVO.
 • Voor de derde ster wordt minimaal 35% CO2-reductie bereikt.
 • Voor de vierde ster wordt er samengewerkt met ketenpartners binnen de sector. CO2-reductiedoelstellingen op dit niveau zijn gekoppeld aan het klimaatakkoord en daarmee de volgende stap naar 0% emissie.

Er worden geen eisen gesteld die gaan over energie- of watergebruik, maatschappelijk verantwoord inkopen of afvoer reststromen van bedrijfsvoering en juiste omgang met milieugevaarlijke stoffen.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt gedaan door een accountant of onafhankelijk bureau.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk kan worden behaald door verladers en bedrijven die actief zijn in de transportindustrie. Op de website van Lean & Green staan de deelnemende bedrijven.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.