Harmony Overeenkomst

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Harmony Overeenkomst

Harmony Overeenkomst is een bedrijfslogo op tarwe van Mondelez International, het moederbedrijf van onder andere LU, Liga, en Tuc. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu, maar er is geen algemeen geldend eisenpakket. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeld...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Harmony Overeenkomst is een bedrijfslogo op tarwe van Mondelez International, het moederbedrijf van onder andere LU, Liga, en Tuc.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu, maar er is geen algemeen geldend eisenpakket. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu niet.

Hoe is de controle geregeld?

De website meldt dat er jaarlijkse externe inspecties zijn, maar het is niet duidelijk door wie en of deze inspecteurs onafhankelijk zijn. Er is ook geen informatie over een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Harmony Overeenkomst heeft een start gemaakt met impactrapportage met het berekenen van de vermindering in pesticiden gebruik ten opzichte van gangbare praktijk. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het bedrijfslogo is te vinden op verschillende soorten biscuits en koekjes gemaakt van tarwe.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.