Grüne Punkt

Informatielogo
Informatielogo

Grüne Punkt

Het logo van der Grüne Punkt is een bewijsje dat de producent heeft betaald voor de verwerking van de verpakking in de afvalfase in het productieland, meestal Duitsland. Voor de Nederlandse consument heeft dit logo geen waarde, en het betreft dus geen keurmerk. Der Grüne Punkt maakt deel uit van een Duitse wet, de Verpackungsverordnung. Deze stelt dat de producent verantwoordelijk is voor de terugname van de verpakkingen waarin zijn producten ...

  • Milieu
  • Speelt niet
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het logo van der Grüne Punkt is een bewijsje dat de producent heeft betaald voor de verwerking van de verpakking in de afvalfase in het productieland, meestal Duitsland. Voor de Nederlandse consument heeft dit logo geen waarde, en het betreft dus geen keurmerk.

Der Grüne Punkt maakt deel uit van een Duitse wet, de Verpackungsverordnung. Deze stelt dat de producent verantwoordelijk is voor de terugname van de verpakkingen waarin zijn producten zitten. Andere Europese landen, waaronder België, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden, hebben een soortgelijk systeem opgezet.

In Nederland geldt een dergelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen ook, maar er is geen logo aan gekoppeld. De organisatie achter de groene punt (Packaging Recovery Organisation Europe) doet zelf steekproefsgewijs controles.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Maart 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.