Gevarensymbool Milieugevaarlijk

Informatielogo
Informatielogo

Gevarensymbool Milieugevaarlijk

Op sommige schoonmaakmiddelen staan wettelijk verplichte gevaarsymbolen. In 2015 hebben de nieuwe gevaarsymbolen (witte ruit met rode rand) de oude oranje/zwarte symbolen vervangen. Op producten die schadelijk zijn voor het milieu staat het Milieugevaarlijk-symbool met bijvoorbeeld de waarschuwingszin ‘Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen’. Dit symbool kan op sommige luchtverfrissers, toiletblokjes, wasmidde...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Op sommige schoonmaakmiddelen staan wettelijk verplichte gevaarsymbolen. In 2015 hebben de nieuwe gevaarsymbolen (witte ruit met rode rand) de oude oranje/zwarte symbolen vervangen. Op producten die schadelijk zijn voor het milieu staat het Milieugevaarlijk-symbool met bijvoorbeeld de waarschuwingszin ‘Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen’. Dit symbool kan op sommige luchtverfrissers, toiletblokjes, wasmiddelen en vloeibare handafwasmiddelen staan. Bij juist gebruik is de milieubelasting beperkt, maar lozing in het milieu moet voorkomen worden. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert op naleving van de etiketteringseisen. 


Laatste screening 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.