Gevarensymbool Milieugevaarlijk

Informatielogo
Informatielogo

Gevarensymbool Milieugevaarlijk

Op sommige schoonmaakmiddelen staan wettelijk verplichte gevaarsymbolen. In 2015 hebben de nieuwe gevaarsymbolen (witte ruit met rode rand) de oude oranje/zwarte symbolen vervangen. Op producten die schadelijk zijn voor het milieu staat het Milieugevaarlijk-symbool met bijvoorbeeld de waarschuwingszin ‘Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen’. Producten waar dit symbool op kan voorkomen zijn terpentine, bepaald...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Op sommige schoonmaakmiddelen staan wettelijk verplichte gevaarsymbolen. In 2015 hebben de nieuwe gevaarsymbolen (witte ruit met rode rand) de oude oranje/zwarte symbolen vervangen. Op producten die schadelijk zijn voor het milieu staat het Milieugevaarlijk-symbool met bijvoorbeeld de waarschuwingszin ‘Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen’. Producten waar dit symbool op kan voorkomen zijn terpentine, bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en stickerverwijderaar. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert op naleving van de etiketteringseisen. 


Laatste screening juli 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.