Geproduceerd met biobased grondstoffen (verf)

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Geproduceerd met biobased grondstoffen (verf)

Het logo ‘geproduceerd met biobased grondstoffen’ komt voor op verf van Flexa. Het logo is gebaseerd op certificering van het product voor het schema ‘REDcert2’. Het bedrijfslogo van Flexakomt voor in twee versies: een ronde variant op producten die bedoeld zijn voor particulier gebruik en een rechthoekige variant op producten voorprofessionele schilders. Welke eisen stelt het beeldmerk? Voor verf met het logo ‘geproduceerd met biobased gronds...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het logo ‘geproduceerd met biobased grondstoffen’ komt voor op verf van Flexa. Het logo is gebaseerd op certificering van het product voor het schema ‘REDcert2’. Het bedrijfslogo van Flexakomt voor in twee versies: een ronde variant op producten die bedoeld zijn voor particulier gebruik en een rechthoekige variant op producten voorprofessionele schilders.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Voor verf met het logo ‘geproduceerd met biobased grondstoffen’ geldt dat de ‘biobased’ materialen in de verf volgens de REDcert2-eisen zijn geproduceerd op een manier die de landbouwgrond in goede conditie houdt voor zowel landbouw als natuur. Dit betekent dat (onder andere) eisen worden gesteld voor het inzetten van ‘integrated pest management’ om het gebruik van pesticiden te verminderen, het gebruik van meststoffen te beperken, het verantwoord gebruiken en niet vervuilen van grondwater, het voorkomen van erosie en inklinken van landbouwgrond, het versterken van de biologische activiteit van de grond door gewasrotatie, het beschermen van natuurlijke ‘structuurelementen’ in het landschap (zoals heggen en bomen) en manieren om de hoeveelheid organische stof in de grond op het juiste niveau te houden, bijvoorbeeld door het land minder intensief te bewerken.

Het logo eist daarnaast dat, wanneer land bewerkt wordt in gebieden die beschermd zijn of een hoge biodiversiteit kennen, moet worden aangetoond dat de bewerking niet ten koste gaat van de biodiversiteit of de beschermde soorten en/of ecosystemen. Het REDcert2-schema vereist geen reductie van broeikasgasuitstoot, en stelt geen eisen aan het eindproduct, zoals bijvoorbeeld het productieproces van de verf, of aan instructies voor goed gebruik.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op naleving van de REDcert2-eisen wordt gedaan door onafhankelijke certificerende instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is te vinden op Flexa Powerdek (van producent Akzo Nobel). Ook een rechthoekige versie komt voor (op verf voor professionals).
Het REDcert2-programma heeft ook een logo. Zie onderaan.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van verf. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening juli 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.