Gaskeur HR

Keurmerk
Keurmerk

Gaskeur HR

Het Gaskeur Hoog Rendement is een kwaliteitskeurmerk voor gasketels, -geisers en -boilers. Gaskeur HR beoordeelt hoe efficiënt, schoon en zuinig deze toestellen zijn. Gaskeur wordt onafhankelijk gecontroleerd. Alle verwarmingsketels met Gaskeur HR (hoog rendement) werken relatief efficiënt en zijn daardoor zuinig met energie. Om hr te mogen heten, moet een toestel een rendement van minstens 100 procent halen; tegenwoordig is hr-107 (107 proce...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het Gaskeur Hoog Rendement is een kwaliteitskeurmerk voor gasketels, -geisers en -boilers. Gaskeur HR beoordeelt hoe efficiënt, schoon en zuinig deze toestellen zijn. Gaskeur wordt onafhankelijk gecontroleerd.

Alle verwarmingsketels met Gaskeur HR (hoog rendement) werken relatief efficiënt en zijn daardoor zuinig met energie. Om hr te mogen heten, moet een toestel een rendement van minstens 100 procent halen; tegenwoordig is hr-107 (107 procent rendement) vrij standaard voor nieuwe cv en combiketels.

Hr-toestellen kunnen meer dan honderd procent rendement halen, omdat ze warmte halen uit de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas. Andere ketels doen dat niet. Als het aandeel teruggewonnen warmte bijvoorbeeld tien procent is en het rendement van de ketel zelf is 97 procent, dan worden die twee bij elkaar opgeteld, tot 107 procent.

In huishoudens is het rendement trouwens iets lager dan Gaskeur aangeeft; de metingen vinden plaats onder gestandaardiseerde omstandigheden, woningen kunnen wat afwijken van die omstandigheden.

Gaskeur HR zegt niets over rendement warm water

Gaskeur HR zegt overigens alleen iets over de woningverwarming, niets over het rendement van de warmwatervoorziening, zelfs niet als het om een combiketel gaat. Het warmwatergedeelte heeft namelijk eigen labels: Gaskeur HRww en Gaskeur CW.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.