Fairtrade Original (tropische groente en fruit)

Paraplulogo
Paraplulogo

Fairtrade Original (tropische groente en fruit)

Fairtrade Original is een merk en geen keurmerk. Het merk verkoopt producten die allemaal het Fairtrade-keurmerk hebben. Fairtrade Original ondersteunt boeren in het zetten van stappen om Fairtrade certificering te krijgen. Welke eisen stelt het beeldmerk? De producten zijn gecertificeerd met het Fairtrade-keurmerk, en dus gelden de eisen en scores van dit keurmerk. Fairtrade Original stelt geen aanvullende eisen. Fairtrade is een ontwikkeling...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Fairtrade Original is een merk en geen keurmerk. Het merk verkoopt producten die allemaal het Fairtrade-keurmerk hebben. Fairtrade Original ondersteunt boeren in het zetten van stappen om Fairtrade certificering te krijgen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De producten zijn gecertificeerd met het Fairtrade-keurmerk, en dus gelden de eisen en scores van dit keurmerk. Fairtrade Original stelt geen aanvullende eisen.

Fairtrade is een ontwikkelingsmodel, om ook boeren in een slechte, afhankelijke positie de kans te geven zich aan te sluiten. Daarom gaan met name de milieueisen niet heel ver. Er zijn veel ontwikkelingseisen om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen, deze tellen niet mee voor de score.

De verplichte milieueisen zijn met name gericht op behoud van natuurlijke ecosystemen (inclusief bos), bodemkwaliteit en beperking van de impact op de omgeving. Geïntegreerde plaagbestrijding moet worden gestimuleerd en werknemers moeten getraind zijn om pesticiden goed te gebruiken. Er zijn geen verplichte eisen ten aanzien van klimaatimpact, energiegebruik en watergebruik.

Op sociaal vlak zijn de eisen vergaand. Kinder- en dwangarbeid is verboden, en kinderen uit boerenfamilies mogen alleen onder strikte voorwaarden meewerken, bijvoorbeeld alleen na school en alleen bij voor hun leeftijd en conditie geschikt werk. Discriminatie op grond van een breed spectrum aan redenen is verboden. Werknemers hebben vrijheid van vereniging en verenigde werknemers mogen niet anders behandeld worden. De werkomgeving moet veilig zijn, door training ten aanzien van gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen, beschikbaarstelling van beschermingsmiddelen en schoon water en sanitair en eerste hulpfaciliteiten. Straffen en geweld zijn verboden. De coöperaties ontvangen een Fairtradepremie en deelnemende boeren beslissen samen hoe deze besteed wordt. Er is een minimum marktprijs gegarandeerd.

Enkele producten zijn niet Fairtrade-gecertificeerd maar Fair for life-gecertificeerd.

Hoe is de controle geregeld?

Fairtrade is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat Fairtrade voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten. Er is een sanctiebeleid met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Fairtrade Original heeft een start gemaakt met impactrapportage en rapporteert hoeveel Fairtrade premie de betreffende groepen boeren ontvingen. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Tropische fruit en groente, kruiden, rijst en noten, maar ook koffie, thee, en cacao.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van tropische producten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.