Europees ecolabel (verf)

Keurmerk
Keurmerk

Europees ecolabel (verf)

Het Europees Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu t.o.v. vergelijkbare producten. Bij de productie van verven en vernissen is volgens de keurmerkeisen het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen verboden. Het label legt criteria op voor vluchtige organische stoffen (VOS), die kunnen verdampen en ingeademd kunnen worden. Het legt strenge c...

 • Milieu
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Het Europees Ecolabel is een milieulabel van de Europese Unie. Het label wordt uitsluitend toegekend aan producten met een verminderde impact op het milieu t.o.v. vergelijkbare producten. Bij de productie van verven en vernissen is volgens de keurmerkeisen het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen verboden. Het label legt criteria op voor vluchtige organische stoffen (VOS), die kunnen verdampen en ingeademd kunnen worden. Het legt strenge criteria op voor de aanwezigheid van formaldehyde, een giftig conserverings- en bindmiddel dat irritatie van het oogvlies en de bovenste luchtwegen kan veroorzaken. Ook heeft het label normen voor de aanwezigheid van titaniumdioxide (het pigment dat verf een witte kleur geeft) en zware metalen.

De producten zijn getest op hun doelmatigheid. De verpakking moet duidelijke informatie weergeven over het gebruik, de dosering en de gevaren van de producten. Het label biedt zeer strenge criteria voor hun kwaliteitsstandaarden, die onder andere van toepassing is op de schrobweerstand, de dekkingsgraad en de waterbestendigheid. Bij het Europees Ecolabel wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. Per productgroep wordt er nagegaan binnen welke fase de impact op het milieu het grootst is. Dan worden er criteria opgesteld om die impact te verkleinen.

Het Europees Ecolabel komt in heel Europa voor. In Nederland is Europees Ecolabel toegekend aan papier, schoonmaakmiddelen, kleding, klus- en bouwmaterialen (waaronder verf) en cosmetica.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het ecolabel voor verf en vernis stelt o.a. de volgende eisen:

 • Beperking schadelijke stoffen mogen niet voorkomen in een concentratie van meer dan 0.010%., Het gaat om stoffen of mengsels die zijn ingedeeld als giftig, gevaarlijk voor het milieu, inhalatie- of huidallergeen, kankerverwekkend, mutageen in geslachtscellen of giftig voor de voortplanting in overeenstemming.
 • Het maximumgehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) en halfvluchtige organische stoffen (HVOS) mag bepaaldede grenswaarden niet overschrijden. Deze grenswaarden verschillen per soort verf of vernis.
 • Uitgebreide eisen op het gebied van prestaties van de verf, zowel voor binnen- als buitenverven.

Hoe is de controle geregeld?

Hoewel de Europese Unie eigenaar is, beheert Stichting Milieukeur het Europees Ecolabel in Nederland. Het is een betrouwbaar keurmerk, want er vindt onafhankelijke controle plaats, door certificerende instellingen die onder controle van de Raad van Accreditatie vallen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse soorten verf en vernis.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.