Ethical Tea Partnership

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Ethical Tea Partnership

Ethical Tea Partnership is een samenwerkingsverband tussen theebedrijven, ontwikkelingsorganisaties en overheden om het milieu en het leven van theearbeiders/-boeren te verbeteren. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het verbond geeft op de website aan aandacht te hebben voor aspecten op het gebied van Milieu en Mens & werk, zoals het beperken van klimaatimpact en het realiseren van leefbare lonen. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpak...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Niet gecheckt
  • Controle
  • Transparantie

Ethical Tea Partnership is een samenwerkingsverband tussen theebedrijven, ontwikkelingsorganisaties en overheden om het milieu en het leven van theearbeiders/-boeren te verbeteren.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het verbond geeft op de website aan aandacht te hebben voor aspecten op het gebied van Milieu en Mens & werk, zoals het beperken van klimaatimpact en het realiseren van leefbare lonen. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan gestelde eisen wordt voldaan. Ethical Tea Partnership heeft geen eisenpakket opgesteld en de website geeft geen informatie over of, hoe en door wie de beschreven werkwijze wordt gecontroleerd. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle, en beoordelen we het ambitieniveau op milieu en mens&werk niet.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Ethical Tea Partnership had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Thee.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting op thee. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.