Erkend streekproduct

Keurmerk
Keurmerk

Erkend streekproduct

Erkend Streekproduct is een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. Erkend Streekproduct is de koepelorganisatie voor een tiental streekmerken. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de overkoepelende duurzaamheidseisen niet con...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Erkend Streekproduct is een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. Erkend Streekproduct is de koepelorganisatie voor een tiental streekmerken. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de overkoepelende duurzaamheidseisen niet concreet zijn uitgewerkt.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Dierlijke producten mogen niet afkomstig zijn van de reguliere intensieve veehouderij. Er wordt niet gedefinieerd wat hieronder verstaan wordt. Teelt van plantaardige producten moet seizoensgebonden zijn en in de volle grond. Er mag dus niet geteeld zijn in verwarmde kassen of op substraten. Voor vis zijn er in de overkoepelende duurzaamheidsvisie geen eisen gepubliceerd. Wel wordt verwezen naar een van de streekmerken (Waddengoud) als voorbeeld voor certificatieschema’s op vis. Voor samengestelde producten geldt dat minimaal 51% van de grondstoffen (als percentage van het totaal gewicht van de grondstoffen) uit de streek dient te komen. Ook de bewerking en verwerking moet plaatsvinden in de streek, tenzij dat niet mogelijk is.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijkse administratieve controles middels zelfverklaringen van de keurmerkgebruikers. Ad hoc steekproeven op locatie. Eens per 4 jaar vindt er fysieke controle (audits) plaats bij deelnemende bedrijven door een onafhankelijke controleur.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse voedingsmiddelen van groente en fruit, tot vlees en zuivel. Ook te vinden op samengestelde producten

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.