Erkend streekproduct

Keurmerk
Keurmerk

Erkend streekproduct

Het Erkend Streekproduct is een keurmerk voor streekproducten. Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) beheert het keurmerk. Er zijn diverse regionale beeldmerken die werken volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct. Welke eisen stelt het keurmerk? Producten met het keurmerk komen uit en/of zijn bewerkt en verwerkt in een specifieke streek (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de g...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Erkend Streekproduct is een keurmerk voor streekproducten. Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) beheert het keurmerk. Er zijn diverse regionale beeldmerken die werken volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten met het keurmerk komen uit en/of zijn bewerkt en verwerkt in een specifieke streek (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de grondstoffen uit de streek). Hiermee wordt een gebied met een herkenbaar landschap, een typische streekcultuur en/of overheersend landbouwsysteem bedoeld. Bovendien moeten de grondstoffen en producten op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Wat dit concreet inhoudt, is niet specifiek uitgewerkt.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Er zijn jaarlijkse administratieve controles middels zelfverklaringen van de keurmerkgebruikers, met steekproeven op locatie. De website meldt verder dat onafhankelijke controleurs erop toe zien dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Het is niet duidelijk wie de onafhankelijke controle op naleving van de eisen van Erkend Streekproduct uitvoert, en ook is er geen jaarlijkse onafhankelijke controle. Er is wel een sanctiebeleid beschreven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Stichting Streekeigen Producten Nederland had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse voedingsmiddelen van groente en fruit, tot vlees en zuivel. Ook te vinden op samengestelde producten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.