ENplus (Houtpellets)

Keurmerk
Keurmerk

ENplus (Houtpellets)

Consumenten kunnen op zakken houtpellets het ENplus keurmerk tegenkomen. Het keurmerk garandeert dat de pellets een bepaalde kwaliteit hebben, waardoor ze efficiënter verbranden en er minder schadelijke stoffen zullen vrijkomen. Schone verbranding is ook van belang voor de kachel die dan minder snel vervuild raakt. Het ENplus label onderscheidt drie klassen, A1, A2 en B, waarvan de eerstgenoemde de strengste criteria aan de eigenschappen van d...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Consumenten kunnen op zakken houtpellets het ENplus keurmerk tegenkomen. Het keurmerk garandeert dat de pellets een bepaalde kwaliteit hebben, waardoor ze efficiënter verbranden en er minder schadelijke stoffen zullen vrijkomen. Schone verbranding is ook van belang voor de kachel die dan minder snel vervuild raakt.

Het ENplus label onderscheidt drie klassen, A1, A2 en B, waarvan de eerstgenoemde de strengste criteria aan de eigenschappen van de pellets heeft. Volgens de branche is ENplus A1 zo zuiver, dat het in de praktijk vooral uit de reststromen van de meubelindustrie wordt gemaakt. Het gaat niet om reststromen in de bosbouw, omdat die vaak teveel verontreinigingen bevatten. De andere klasses kunnen wel reststromen bevatten.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

  • Een vochtgehalte van minder dan 10% van het drooggewicht
  • Zeer geringe hoeveelheden arseen, cadmium, koper, chroom, lood, kwik of zink

Verder afhankelijk van de klasse:

Hoe is de controle geregeld?

Het ENplus keurmerk is een initiatief van het European Pellet Council (EPC). In 2015 werd 6 miljoen ton pellets voorzien van het ENplus label. De labelling wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders, die geaccrediteerd zijn. Zij beoordelen daarbij de hele productieketen, van fabriek tot klant. Pelletproducenten en handelaren krijgen jaarlijks een audit, waarbij monsters van de pellets worden genomen. 

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Houtpellets voor pelletkachels.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.