Eco-Score

Informatielogo
Informatielogo

Eco-Score

Eco-Score geeft met een kleurcode en een letter (van A: laag tot E: hoog) aan hoe groot de milieu-impact van een voedingsmiddel is. Welke eisen stelt het informatielogo? Eco-Score is een informatielogo. Het is geen keurmerk en heeft geen eisenpakket. Daarom kunnen we geen scores geven voor het ambitieniveau van dit logo. Het doel van Eco-Score is om consumenten te informeren over de milieu-impact van verschillende soorten voeding. De letter in...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie
  • Zie informatie

Eco-Score geeft met een kleurcode en een letter (van A: laag tot E: hoog) aan hoe groot de milieu-impact van een voedingsmiddel is.

Welke eisen stelt het informatielogo?

Eco-Score is een informatielogo. Het is geen keurmerk en heeft geen eisenpakket. Daarom kunnen we geen scores geven voor het ambitieniveau van dit logo. Het doel van Eco-Score is om consumenten te informeren over de milieu-impact van verschillende soorten voeding.

De letter in het Eco-Scorelogo is vastgesteld door middel van uitgebreide berekeningen. De basis is een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een rekenmethode die de totale milieubelasting van een product in kaart brengt, van grondstof en productie, via (transport naar) de supermarkt, tot aan bewaren en bereiden door de consument en afvalverwerking. Zestien milieuaspecten worden meegewogen, waaronder effect op klimaatverandering, gebruik van land, water en energie, uitputting van grondstoffen, en verontreiniging van land, water en lucht. Uit de LCA volgt een score van 0 (hoge impact) tot 100 (lage impact). Elke 20 punten lager betekent een twee keer zo hoge milieu-impact.

Er tellen ook nog andere zaken mee, die niet in de LCA verrekend zijn. Extra punten worden toegekend of afgetrokken afhankelijk van de productiewijze (op basis van bepaalde keurmerken) en of seizoensproducten worden gebruikt. Ook telt mee of de producten van dichtbij en/of uit een land met een goed duurzaamheidsbeleid komen en of er bedreigde vissoorten in het product zitten. Tot slot wordt gekeken naar de verpakking: er zijn bonuspunten te behalen als deze van duurzaam materiaal en/of recyclebaar is.

De uiteindelijke score is de Eco-Score. 0-20 punten krijgt een rode E (erg hoge milieu-impact), 20-40 een oranje D, 40-60 een gele C, 60-80 een lichtgroene B en 80-100 een donkergroene A (erg lage milieu-impact).

Hoe is de controle geregeld?

Er is geen controle op de totstandkoming van de Eco-Score, omdat het gebruik van deze methode nog in een testfase is. Daarnaast zijn nog niet van alle producten in de supermarkt de LCA-gegevens beschikbaar. Supermarkten hopen dat producenten steeds preciezere gegevens beschikbaar stellen over de productiewijze van hun voedingsmiddelen, zodat de Eco-Score steeds nauwkeuriger berekend kan worden.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Dit kan om bijvoorbeeld groente of fruit gaan, maar ook om samengestelde producten. Een Frans collectief ontwikkelde de methode om verschillende soorten milieu-impact te kwantificeren en in één letter samen te vatten. Inmiddels testen verschillende supermarktketens, ook buiten Frankrijk, het gebruik van de Eco-Score. In Nederland is Lidl de eerste supermarktketen die een pilot doet met Eco-Score, in België werkt Colruyt met Eco-Score. Het Eco-Scorelogo komt in verschillende vormen voor. Lees de uitleg over de Eco-Score.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juli 2021
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.