Eco-Schools

Keurmerk
Keurmerk

Eco-Schools

Eco-Schools is een internationaal logo voor duurzame scholen, dat aangeeft dat scholen een ontwikkelproces voor verduurzaming hebben geïmplementeerd. Het is ontwikkeld door de Foundation for Environmental Education (FEE). Het programma richt zich in Nederland op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het MBO. Welke eisen stelt het beeldmerk? Leerlingen, docenten, directie en ouders werken samen aan thema’s als water, afval en grondstoffen, ...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Eco-Schools is een internationaal logo voor duurzame scholen, dat aangeeft dat scholen een ontwikkelproces voor verduurzaming hebben geïmplementeerd. Het is ontwikkeld door de Foundation for Environmental Education (FEE). Het programma richt zich in Nederland op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het MBO.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Leerlingen, docenten, directie en ouders werken samen aan thema’s als water, afval en grondstoffen, energie en mobiliteit. De school neemt de thema’s op in het lespakket, maakt beleid en organiseert bijvoorbeeld acties en themaweken. Leerlingen worden hierbij actief betrokken. Een werkgroep binnen de school (het Eco-team) maakt een milieu-scan en bepaalt op basis daarvan welke problemen ze gaan aanpakken, hoe ze dat gaan doen en of het ook daadwerkelijk gebeurt. Er zijn dus geen generieke milieueisen die gelden voor alle scholen met het keurmerk.

Er zijn verschillende niveaus van het keurmerk. Het bronzen certificaat wordt na ongeveer een jaar uitgereikt (de school heeft dan een Eco-team gevormd, een Eco-scan gedaan, een actieplan opgesteld en dit gemonitord), het zilveren certificaat na anderhalf jaar (de school heeft dan ook onderzocht hoe duurzaamheid een plek kan krijgen in het curriculum) en de groene vlag na twee jaar (de school heeft dan ook partijen binnen en buiten de school geïnformeerd en betrokken en een Eco-code ontwikkeld).

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, hebben we het ambitieniveau op milieu niet beoordeeld.

Hoe is de controle geregeld?

De organisatie voert voor het behalen van het bronzen en zilveren certificaat, én voor het behalen van de groene vlag een audit uit. Ze doen dit op basis van een portfolio dat door de school wordt aangeleverd. Er worden geen externe controles uitgevoerd.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk kan worden behaald door scholen. Wereldwijd zijn al meer dan 59.000 scholen in maar liefst 68 landen actief met Eco-Schools. In Nederland doen 160 scholen mee. Op de website van Eco-Schools is een overzicht van de scholen te vinden.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.