Cradle to Cradle (verf)

Keurmerk
Keurmerk

Cradle to Cradle (verf)

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren, met als doel hun impact op het milieu te verkleinen. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. De bedenkers van het Cradle to Cradle-concept (EPEA en MBDC) hebben ook een keurmerk ontwikkeld: Cradle to Cradle Certified. Dit cert...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Speelt niet
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren, met als doel hun impact op het milieu te verkleinen. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. De bedenkers van het Cradle to Cradle-concept (EPEA en MBDC) hebben ook een keurmerk ontwikkeld: Cradle to Cradle Certified. Dit certificeringsprogramma wil producenten aansporen hun producten en productieprocessen stapsgewijs te verbeteren en zo hun milieu-impact te verkleinen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten en hun achterliggende processen worden beoordeeld op vijf categorieën:

 • het effect van de gebruikte materialen op milieu en gezondheid
 • hergebruik en herbruikbaarheid van de gebruikte materialen
 • het effect van productie op luchtkwaliteit en klimaat
 • een duurzaam bodem- en waterbeheer
 • sociale rechtvaardigheid.

Binnen elke categorie wordt één van vier niveaus behaald: brons, zilver, goud of platina. Het uiteindelijke certificeringsniveau voor het product is gelijk aan het laagste niveau op één of meer van de vijf categorieën. De eisen verschillen per productgroep en per niveau van certificering. Milieu Centraal kan dan ook geen algemene beoordeling doen op duurzaamheidseisen, maar alleen een indicatie geven van het ambitieniveau binnen de productgroep verf.

Vanaf niveau Gold zijn de eisen ambitieus ten opzichte van eisenpakketten van andere keurmerken op verf. Bij niveau Gold zijn de hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) erg laag ten opzichte van wat gangbaar is, moet het aandeel gerecycled of hernieuwbaar materiaal gelijk zijn aan dat bij koplopers in de sector en moet in toenemende mate post-consumer of duurzaam gewonnen materiaal gebruikt worden. 50% van de energie benodigd voor de productie moet duurzaam worden opgewekt of ingekocht. Broeikasgasemissies moeten voor de hele levenscyclus in kaart worden gebracht en 25% hiervan moet worden gecompenseerd of ergens in de levenscyclus gereduceerd.

Hoe is de controle geregeld?

De controle voor de certificeringen gebeurt eens per 2 jaar door onafhankelijke, geaccrediteerde instanties. Certificaten zijn twee jaar geldig, waarna zij verlengd kunnen worden als de certificaathouder kan aantonen dat er sprake is van verdere verbetering van product en productieproces.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse producten, waaronder papier/drukwerk, zonnepanelen, kantoormeubilair, bouwmaterialen, bedden, matrassen. Voor sommige producten geldt dat in de productomschrijving staat dat ze zijn geproduceerd volgens de eisen van Cradle to Cradle Certified, zonder dat zij het beeldmerk dragen. Deze producten voldoen wel aan de eisen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van verf. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening juli 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.