Cocoa Life

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Cocoa Life

Cocoa Life is een beeldmerk van Mondeléz International, moederbedrijf van onder andere Milka, Côte d’Or en Toblerone. Welke eisen stelt het beeldmerk? Cocoa Life schrijft op de website milieuvriendelijk te willen werken, en kinderarbeid tegen te willen gaan. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen. Hoe is de controle geregeld? Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaar...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Niet gecheckt
  • Controle
  • Transparantie

Cocoa Life is een beeldmerk van Mondeléz International, moederbedrijf van onder andere Milka, Côte d’Or en Toblerone.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Cocoa Life schrijft op de website milieuvriendelijk te willen werken, en kinderarbeid tegen te willen gaan. Omdat dit niet is vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan gestelde eisen wordt voldaan. Cocoa Life heeft geen eisenpakket opgesteld. De website geeft geen informatie over hoe de werkwijze wordt gecontroleerd. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle, en beoordelen we het ambitieniveau op Milieu en Mens & werk niet.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Cocoa Life had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Chocoladerepen en bonbons.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.