Cocoa Horizons

Keurmerk
Keurmerk

Cocoa Horizons

Cocoa Horzions is een programma van de Cocoa Horizons Foundation, opgericht door cacao- en chocoladeproducent Barry Callebaut. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er zijn indirecte eisen voor het beperken van klimaatimpact, zoals het niet verbranden van gewasresten. Er is aandacht voor de bodem. Ontbossing is verboden en er moet een biodiversiteitsplan zijn. Jagen op bedreigde diersoorten is verboden. Het gebruik van hernieuwbare energie wordt ve...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Cocoa Horzions is een programma van de Cocoa Horizons Foundation, opgericht door cacao- en chocoladeproducent Barry Callebaut.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn indirecte eisen voor het beperken van klimaatimpact, zoals het niet verbranden van gewasresten. Er is aandacht voor de bodem. Ontbossing is verboden en er moet een biodiversiteitsplan zijn. Jagen op bedreigde diersoorten is verboden. Het gebruik van hernieuwbare energie wordt verhoogd, waar mogelijk en betaalbaar. Er zijn geen eisen over het verminderen van energiegebruik of zelf opwekken. Er zijn geen eisen over het inzetten van chemicali├źn met een lage milieu-impact of watergebruik.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grotere bedrijven in enkele milieu- en sociale eisen. Er is ook een stapsgewijze benadering. Er zijn eisen bijna conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN: gevaarlijke kinderarbeid is verboden, werknemers mogen niet gedwongen worden een arbeidsovereenkomst aan te gaan, en er is training over gender-gerelateerde issues. Er zijn wel eisen aan vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Er is geen eis over de hoogte van het loon of de hoogte van een eventueel premium via het Cocoa Horizons programma. Er zijn geen eisen over geschreven contracten of sociale regelingen. Landprojecten waar grote delen land in gebruik worden genomen vereisen eerst goedkeuring van de lokale bevolking.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Cocoa Horizons wordt uitgevoerd door onafhankelijke instellingen, maar via een steekproef. Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks bij alle boeren controleert of aan de eisen wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Cocoa Horizons heeft een start gemaakt met impactrapportage. In het jaarverslag staan cijfers over het aantal geregistreerde gevallen van kinderarbeid en het percentage cacao dat zonder ontbossing is geteeld. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op chocoladerepen en andere producten met cacao, zoals koekjes.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.