Certified B Corporation

Keurmerk
Keurmerk

Certified B Corporation

B Corp Certificering gaat over de sociale en milieuprestaties van bedrijven. B Lab, de oprichter van het keurmerk, wil een beweging vormen van bedrijven met hetzelfde doel, namelijk een duurzame bedrijfsvoering met meer positieve impact (zie het platform B The Change). Welke eisen stelt het beeldmerk? Er is geen eisenpakket waar alle gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen. In plaats daarvan kunnen bedrijven punten krijgen voor allerlei p...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

B Corp Certificering gaat over de sociale en milieuprestaties van bedrijven. B Lab, de oprichter van het keurmerk, wil een beweging vormen van bedrijven met hetzelfde doel, namelijk een duurzame bedrijfsvoering met meer positieve impact (zie het platform B The Change).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er is geen eisenpakket waar alle gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen. In plaats daarvan kunnen bedrijven punten krijgen voor allerlei positieve activiteiten. Voor certificering zijn minimaal 80 punten nodig (van maximaal 200). B Lab helpt bedrijven bij verbetering van de processen en de impact. Omdat je bij het zien van het logo niet precies weet welke positieve impact het gecertificeerde bedrijf heeft, kan Milieu Centraal het ambitieniveau niet beoordelen en scoren.

Voor bepaling van het aantal punten wordt gekeken naar positieve werkwijzen op het gebied van bestuur, werknemers, impact op de gemeenschap, milieu en klanten. Niet alleen de operationele impact van het bedrijf wordt meegewogen, maar ook of de bedoelde werkwijze positieve impact creëert voor betrokken partijen.

De milieucriteria variëren per sector, maar er is aandacht voor milieubeheer, lucht en klimaat, water, land en leven, hernieuwbare energie, behoud van natuur en diersoorten, vermindering van toxische stoffen, behoud van grondstoffen, milieueducatie en innovatieve milieupraktijken.

Ten aanzien van omgang met werknemers is er in de vragenlijsten aandacht voor financiële zekerheid, gezondheid, welzijn & veiligheid, carrièremogelijkheden, betrokkenheid & tevredenheid, eigenaarschap door werknemers en ontwikkeling van de werknemers.

Hoe is de controle geregeld?

De werkwijze voor B Corp Certificering is gebaseerd op de principes van internationale standaarden, waarmee onafhankelijke controle wordt gewaarborgd. B Lab is echter niet volgens deze standaarden gecertificeerd.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Op de site van B Corp kun je zien welke bedrijven de B corp certificering hebben behaald. Doorklikken op een bedrijf toont het behaalde puntenaantal én hoe zich dit verhoudt tot andere bedrijven die hun score hebben berekend.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.