CE-Markering

Keurmerk
Keurmerk

CE-Markering

Het Europese label CE (Conformité Européenne) is verplicht voor een groot aantal artikelen dat in de EU wordt verkocht en in of buiten de EU wordt geproduceerd. Het label geeft aan dat het product voldoet aan de door de Europese Unie opgestelde eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu voor de betreffende productcategorie. Bij een deel van de producten vindt controle plaats door een onafhankelijke partij. Het is een keurmerk van de Europese...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het Europese label CE (Conformité Européenne) is verplicht voor een groot aantal artikelen dat in de EU wordt verkocht en in of buiten de EU wordt geproduceerd. Het label geeft aan dat het product voldoet aan de door de Europese Unie opgestelde eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu voor de betreffende productcategorie. Bij een deel van de producten vindt controle plaats door een onafhankelijke partij.

Het is een keurmerk van de Europese Unie. In Nederland staat het onder andere op gastoestellen, bouwproducten, koelkasten en diepvriezers, speelgoed en radioapparatuur. Elk product heeft zijn eigen richtlijnen.

Controle

Fabrikanten mogen zelf de CE-markering op hun producten zetten, nadat ze volgens Europese specificaties zijn getest en goedgekeurd. Voor een deel van de producten wijst de nationale overheid van elk land een instelling aan die de CE-markering steekproefsgewijs controleert. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert in Nederland de CE-markering op gastoestellen; de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert de CE-markering op bouwproducten.

Meer informatie staat op het Engelstalige www.cen.eu.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.