BREEAM-NL In-Use

Keurmerk
Keurmerk

BREEAM-NL In-Use

BREEAM is een afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode wordt wereldwijd gebruikt om de milieu-impact van gebouwen in kaart te brengen. De Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland. Het BREEAM-NL keurmerk komt in vier vormen voor, namelijk nieuwbouw en renovatie, In-Use, Gebied en Sloop en Demontage. Het BREEAM In-Use keurmerk is gericht op de manie...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

BREEAM is een afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode wordt wereldwijd gebruikt om de milieu-impact van gebouwen in kaart te brengen. De Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland.

Het BREEAM-NL keurmerk komt in vier vormen voor, namelijk nieuwbouw en renovatie, In-Use, Gebied en Sloop en Demontage. Het BREEAM In-Use keurmerk is gericht op de manier waarop gebruik van het gebouw is ingericht, dus dat aspect beoordelen we in de productgroep bedrijfsvoering.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Losse certificaten kunnen worden behaald op het gebied van ‘asset/gebouw’, ‘beheer’ en ‘gebruik’, elk met een aparte puntentelling en weging. Binnen de certificaten wordt beoordeeld op het gebied van energie en water (monitoring van energie- en watergebruik, energie- en waterbesparende maatregelen), transport (monitoren van vervoersstromen en maatregelen treffen voor het verduurzamen ervan), materialen (beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen), afval (in kaart brengen en scheiden van afvalstromen en bevorderen van hergebruik) en vervuiling (milieuvriendelijke alternatieven gebruiken voor belastende stoffen, monitoren uitstoot van vervuilende stoffen en vervuiling verminderen).

Er zijn binnen ieder certificaat 6 niveaus te behalen, variërend van Pass (één ster) tot Outstanding (5 sterren). Ieder niveau heeft een eigen minimumscore, maar omdat eisen uitwisselbaar zijn is er geen vast eisenpakket per score. Om die reden is er geen ambitieniveau vastgesteld.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt begeleid door een ‘Expert’ (betrokken bij het proces, al dan niet onderdeel van de organisatie onder audit) en een ‘Assessor’ (een derde partij die de audit controleert en een BREEAM assessorlicentie heeft behaald).

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk kan worden toegekend aan organisaties die een gebouw in beheer hebben. Op de website van BREEAM is een kaart met deelnemende bedrijven, en de scores die ze behaalden.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.