Blauer Engel (verf)

Keurmerk
Keurmerk

Blauer Engel (verf)

Het Duitse keurmerk 'Blauer Engel' komt in Nederland op verschillende producten voor, waaronder binnen- en buitenverf en vernis. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk eist dat het etiket informatie geeft over veilig gebruiken, opslaan en afdanken van de verf. Het keurmerk verbiedt bepaalde toevoegingen aan de verf op basis van de gevaren die deze stoffen opleveren voor milieu en gezondheid (bijvoorbeeld ‘zeer zorgwekkende stoffen’ en ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het Duitse keurmerk 'Blauer Engel' komt in Nederland op verschillende producten voor, waaronder binnen- en buitenverf en vernis.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk eist dat het etiket informatie geeft over veilig gebruiken, opslaan en afdanken van de verf. Het keurmerk verbiedt bepaalde toevoegingen aan de verf op basis van de gevaren die deze stoffen opleveren voor milieu en gezondheid (bijvoorbeeld ‘zeer zorgwekkende stoffen’ en bepaalde weekmakers). Voor andere toevoegingen stelt het beeldmerk maxima aan de toegestane concentratie (bijvoorbeeld voor vluchtige organische stoffen). Het keurmerk stelt maxima aan de concentratie waarin bepaalde stoffen mogen voorkomen in afval of andere uitstoot van het productieproces van titaandioxide, een belangrijk onderdeel van veel verfsoorten.

Er worden geen eisen gesteld op het gebied van klimaatimpact van productie van de verf of duurzame winning van grondstoffen voor de verf.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt door een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau uitgevoerd.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is te vinden op verf voor binnen en buiten en op vernis.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van verf. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening juli 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.