Biogarantie

Paraplulogo
Paraplulogo

Biogarantie

Biogarantie is een Belgisch keurmerk voor biologisch. Welke eisen stelt het keurmerk? Biogarantie geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologisch. Daarnaast moeten de boeren de Duurzaamheidscharter van Biogarantie ondersteunen, die aanmoedigt tot verdere verduurzaming op het gebied van waterverbruik, energieverbruik, afvalbeheer en de aanwezigheid van natuur op het biologisch landbouwbedrijf. De criteria in de charter zijn n...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie
  • Zie informatie

Biogarantie is een Belgisch keurmerk voor biologisch.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Biogarantie geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologisch. Daarnaast moeten de boeren de Duurzaamheidscharter van Biogarantie ondersteunen, die aanmoedigt tot verdere verduurzaming op het gebied van waterverbruik, energieverbruik, afvalbeheer en de aanwezigheid van natuur op het biologisch landbouwbedrijf. De criteria in de charter zijn niet verplicht.

Op sommige  levensmiddelen met tropische ingrediënten kun je ook een keurmerk voor eerlijke handel aantreffen, zoals Fairtrade.

Er zijn diverse andere buitenlandse keurmerken voor biologische landbouw. De bekendste zijn Agriculture Biologique en Ecocert (Frans), Biogarantie (Belgisch), Soil Association (Engels), Bio-Siegel (Duits) en USDA Organic (Amerikaans). Deze keurmerken komen in Nederland incidenteel (en dan samen met het EU-logo voor biologisch) voor op biologische producten in natuurvoedingswinkels en soms ook supermarkten. Al deze keurmerken hanteren de eisen uit de EU-verordening voor biologische productiemethoden, maar per keurmerk kunnen er aanvullende (strengere) eisen zijn.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Biologische producten uit België.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.