Biogarantie

Paraplulogo
Paraplulogo

Biogarantie

Biogarantie is een Belgisch keurmerk voor biologische landbouw. Op producten met het Biogarantie-logo staat ook het ‘groene blaadje’ van EU-Biologisch. Welke eisen stelt het beeldmerk? Biogarantie stelt dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologisch. De Biogarantie-certificering stimuleert producenten om verdere inspanningen op duurzaamheid te leveren, met name ten aanzien van waterverbruik, energie (inclusief transport), afvalbeheer...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Biogarantie is een Belgisch keurmerk voor biologische landbouw. Op producten met het Biogarantie-logo staat ook het ‘groene blaadje’ van EU-Biologisch.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Biogarantie stelt dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologisch. De Biogarantie-certificering stimuleert producenten om verdere inspanningen op duurzaamheid te leveren, met name ten aanzien van waterverbruik, energie (inclusief transport), afvalbeheer en natuur op het biologische landbouwbedrijf. Producenten ondertekenen hiertoe een intentieverklaring, maar deze extra inspanningen zijn niet verplicht. Voor het ambitieniveau van de duurzaamheidseisen kun je kijken naar de scores van EU-biologisch in de verschillende productgroepen.

Als een Biogarantie-product ook meer dan 5% rietsuiker, cacao, koffie, thee of banaan bevat dan moeten deze ingrediënten ook fairtrade gecertificeerd zijn.

Hoe is de controle geregeld?

Omdat de EU Biogarantie-gecertificeerde producten ook EU-biologisch-gecertificeerd zijn, geven we hier dezelfde score op betrouwbaarheid als aan EU-biologisch. Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde instellingen, en er is een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk staat op biologische voedingsmiddelen uit België.

Meer informatie

Lees meer over biologische voedselproductie. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.