Over de beoordeling

Keurmerken en logo’s worden altijd door 2 onderzoekers van Milieu Centraal beoordeeld. Eén onderzoeker geeft scores met behulp van scorelijsten, een tweede onderzoeker controleert deze scores (review of tweede beoordeling).

Bij keurmerken voor voeding is er nog een extra toets door een expertgroep. Als Milieu Centraal en de expertgroep niet op één lijn zitten, beslist de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal. Keurmerkhouders kunnen bezwaar maken tegen de beoordeling.