Zeker Zeeuws

Paraplulogo
Paraplulogo

Zeker Zeeuws

Het Zeker Zeeuws Streekproduct is een beeldmerk voor streekproducten. Dit beeldmerk werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Welke eisen stelt het beeldmerk? Producten met het beeldmerk komen uit en/of zijn bewerkt en verwerkt in Zeeland (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de grondstoffen uit de streek). Bovendien moeten de gron...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Zeker Zeeuws Streekproduct is een beeldmerk voor streekproducten. Dit beeldmerk werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Producten met het beeldmerk komen uit en/of zijn bewerkt en verwerkt in Zeeland (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de grondstoffen uit de streek). Bovendien moeten de grondstoffen en producten op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Wat dit concreet inhoudt, is niet specifiek uitgewerkt.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijkse administratieve controles middels zelfverklaringen van de keurmerkgebruikers, met steekproeven op locatie. De website meldt verder dat onafhankelijke controleurs erop toe zien dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Het is niet duidelijk wie de onafhankelijke controle op naleving van de eisen van Zeker Zeeuws Streekproduct of Erkend Streekproduct uitvoert, en ook is er geen jaarlijkse controle. Er is wel een sanctiebeleid beschreven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Zeker Zeeuws Streekproduct had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse voedingsmiddelen van vis en zeevruchten, tot groente en fruit, vlees en zuivel en allerlei dranken uit Zeeland.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.