Zeker Zeeuws Streekproduct

Paraplulogo
Paraplulogo

Zeker Zeeuws Streekproduct

Zeker Zeeuws Streekproduct is een van de streekmerken van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) met als overkoepelend logo Erkend Streekproduct. Erkend Streekproduct met haar regionale streekmerken is een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De str...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie
  • Zie informatie

Zeker Zeeuws Streekproduct is een van de streekmerken van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) met als overkoepelend logo Erkend Streekproduct. Erkend Streekproduct met haar regionale streekmerken is een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde streekproducten met lokale toegevoegde waarde. Dat betekent: producenten doen iets extra’s voor biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer en gebruiken water en energie verantwoord. De streekmerken moeten een gedeelde duurzaamheidsvisie naleven, waarvan de overkoepelende duurzaamheidseisen niet concreet zijn.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De duurzaamheidseisen zijn gelijk aan die van Erkend Streekproduct [link]. Daarnaast heeft Zeker Zeeuws Streekproduct voor visserij en kweekproducten de duurzaamheidseis opgenomen dat alle vis, schelp- en schaaldieren conform de eisen van MSC of ASC gevist/gekweekt moet zijn. Certificering met deze keurmerken is echter niet verplicht. Bij  agrarische  producten  moeten  minimaal  eisen  gesteld  worden  aan  het  gebruik  van  bodemverbeteraars  en  gewasbeschermingsmiddelen.

Hoe is de controle geregeld?

Controle gaat via SPN.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse voedingsmiddelen uit Zeeland.

Meer informatie

Meer informatie:
https://www.zekerzeeuws.nl/keurmerk/
https://erkendstreekproduct.nl/

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.