Wroetvarken

Paraplulogo
Paraplulogo

Wroetvarken

Wroetvarken is een bedrijfslogo van varkenshouders en slagers. Het staat voor een stalsysteem dat varkens door meer bewegingsruimte en een dikke laag strooisel de mogelijkheid geeft om natuurlijk gedrag te vertonen. Welke eisen stelt het beeldmerk? De boerderijen van het Wroetvarken werken volgens de eisen van Beter Leven 1 ster. Daarom heeft Het Wroetvarken dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Er zijn geen milieueisen. Voo...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Wroetvarken is een bedrijfslogo van varkenshouders en slagers. Het staat voor een stalsysteem dat varkens door meer bewegingsruimte en een dikke laag strooisel de mogelijkheid geeft om natuurlijk gedrag te vertonen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De boerderijen van het Wroetvarken werken volgens de eisen van Beter Leven 1 ster. Daarom heeft Het Wroetvarken dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Er zijn geen milieueisen.

Voor het dierenwelzijn van de vleesvarkens betekent het dat ze 1 vierkante meter ruimte hebben in de stal (ten opzichte van 0.8 m2 bij gangbaar) en 2,25 m2 per zeug. Ze krijgen afleidingsmateriaal dat wroetbaar, eetbaar en afbreekbaar is, om te kunnen voldoen aan soorteigen gedrag. De dieren kunnen niet naar buiten.

Hoe is de controle geregeld?

De eisen van het Beter Leven Keurmerk worden op naleving gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-instelling en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Wroetvarken had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op de website van Wroetvarken is te zien welke slagers varkensvlees van Wroetvarken verkopen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.