Waddengoud

Paraplulogo
Paraplulogo

Waddengoud

Waddengoud is een beeldmerk op producten en diensten uit het Waddengebied. Stichting Waddengroep beheert het beeldmerk. Zij is aangesloten bij de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), en werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk staat op producten die uit het Waddengebied afkomstig zijn en/of daar zijn geproduceerd (in samengestelde prod...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Zie informatie
  • Transparantie

Waddengoud is een beeldmerk op producten en diensten uit het Waddengebied. Stichting Waddengroep beheert het beeldmerk. Zij is aangesloten bij de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), en werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk staat op producten die uit het Waddengebied afkomstig zijn en/of daar zijn geproduceerd (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de grondstoffen uit de streek). Bovendien moeten de producten op duurzame wijze zijn gemaakt en verwerkt. Wat dit concreet inhoudt, is niet specifiek uitgewerkt.

In sommige gevallen worden eisen van andere keurmerken gevolgd; dan staat het betreffende keurmerk ook op het product. In andere gevallen stelt de Waddengroep een specifiek productiereglement op, met milieueisen en hoe de producent natuur- en landschapsbeheer en behoud van biodiversiteit moet verzekeren. Omdat bij het zien van het Waddengoud-keurmerk niet duidelijk is wat dit zegt over de productiewijze, kunnen wij geen scores aan de duurzaamheidsambities geven.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijks dienen ondernemers zelfverklaringen in en er zijn steekproeven op locatie. De website meldt verder dat onafhankelijke controleurs erop toe zien dat de ondernemers de eisen in het productiereglement volgen. Het is niet duidelijk wie de onafhankelijke controle uitvoert. Indien er ook een ander keurmerk op het product staat, is onafhankelijke controle volgens de betreffende eisen uitgevoerd. Er is wel een sanctiebeleid beschreven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Waddengoud had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op allerlei voedingsmiddelen uit het Waddengebied, maar ook op diensten als horeca, logieverstrekkers, vakantieparken en activiteiten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.