Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Het logo van Stichting Veldleeuwerik geeft aan dat de teler van het product actief werkt aan het verduurzamen van zijn onderneming. Dit doet hij door, naast de wettelijke verplichtingen, duurzaamheidsmaatregelen te nemen die het best passen bij zijn bedrijf. Welke eisen stelt het keurmerk? Het beeldmerk kent geen standaard met product(ie)eisen, maar betreft een door de Stichting Veldleeuwerik ontwikkelde duurzaamheidssystematiek. De kern hierv...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Zie informatie
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Niet gecheckt
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het logo van Stichting Veldleeuwerik geeft aan dat de teler van het product actief werkt aan het verduurzamen van zijn onderneming. Dit doet hij door, naast de wettelijke verplichtingen, duurzaamheidsmaatregelen te nemen die het best passen bij zijn bedrijf.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het beeldmerk kent geen standaard met product(ie)eisen, maar betreft een door de Stichting Veldleeuwerik ontwikkelde duurzaamheidssystematiek. De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer een eigen duurzaamheidplan schrijft en uitvoert. In dit plan geeft de teler aan hoe belangrijk elk van tien indicatoren (waaronder gewasbescherming, water, energie en biodiversiteit) is voor het bedrijf en welke maatregelen hij neemt om de teelt en zijn bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook moeten de akkerbouwers ervaring en kennis uitwisselen om hun bijdrage aan verduurzaming te vergroten.

Veldleeuwerik stelt geen eisen aan het product of productieproces. Daarom beoordeelt Milieu Centraal het niet als keurmerk.         

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie controleert of de maatregelen in het duurzaamheidsplan zijn uitgevoerd. Ook de systematiek zelf is gecertificeerd.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Producten uit de open grondgebonden teelt, zoals kool, aardappelen, ui.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.