Vegaplan

Keurmerk
Keurmerk

Vegaplan

Vegaplan is een kwaliteitskeurmerk op Belgische landbouwproducten. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact, energiegebruik, of watergebruik. Er is aandacht voor bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door teeltrotatie. Slib van rioolwaterzuivering is niet toegestaan. Bemesting vindt plaats aan de hand van een bodem-/water-/gewasanalyse. Alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en worden ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Vegaplan is een kwaliteitskeurmerk op Belgische landbouwproducten.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact, energiegebruik, of watergebruik. Er is aandacht voor bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door teeltrotatie. Slib van rioolwaterzuivering is niet toegestaan. Bemesting vindt plaats aan de hand van een bodem-/water-/gewasanalyse. Alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en worden alleen door opgeleide professionals toegepast.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Vegaplan wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen, met jaarlijkse steekproeven. Milieu Centraal vindt het voor beeldmerken op voeding belangrijk dat de controle jaarlijks plaatsvindt voor alle bedrijven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Vegaplan had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Groente en fruit.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.