UTZ (koffie, thee, chocolade)

Top keurmerk
Top keurmerk

UTZ (koffie, thee, chocolade)

UTZ stimuleert duurzame landbouw en een betere toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en het milieu. UTZ is gericht op goede teeltmethoden, betere werkomstandigheden en meer zorg voor de natuur en voor toekomstige generaties. UTZ bevordert betere landbouwmethodes zodat de opbrengst van de landbouw groter is en de kwaliteit ervan verbetert, zonder dat natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en de natuur wordt beschadigd. Zo krijgen boe...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Controle
  • Transparantie

UTZ stimuleert duurzame landbouw en een betere toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en het milieu. UTZ is gericht op goede teeltmethoden, betere werkomstandigheden en meer zorg voor de natuur en voor toekomstige generaties. UTZ bevordert betere landbouwmethodes zodat de opbrengst van de landbouw groter is en de kwaliteit ervan verbetert, zonder dat natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en de natuur wordt beschadigd. Zo krijgen boeren een beter inkomen en betere toekomstvooruitzichten.

Welke eisen stelt het keurmerk?

UTZ  stelt eisen aan een goede landbouwpraktijk, sociale arbeidsverhoudingen en verantwoorde omgang met het milieu, zoals optimaal gebruik van water, land en meststoffen, het voorkomen van ontbossing en een efficiënt afvalbeleid. UTZ werkt samen met zowel kleine als grote boerenbedrijven.
Er zijn varianten van het UTZ logo (UTZ cacao en UTZ hazelnut) die aangeven dat alleen een specifiek ingrediënt UTZ gecertificeerd is.
Begin 2018 is UTZ gefuseerd met Rainforest Alliance. Eind 2019 zal het nieuwe, gezamenlijke certificatieprogramma worden gepresenteerd.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het UTZ keurmerk is te vinden op koffie, thee, chocola en hazelnoten. Producten mogen het UTZ logo dragen als:

  • Koffie, cacao, rooibos, hazelnoot: minimaal 90% van het betreffende ingrediënt komt uit gecertificeerde bron.
  • Cacao en hazelnoot op basis van massa balans: 100% gecertificeerde inkoop. Ingrediënt is conventioneel ingekocht, maar eenzelfde hoeveelheid gecertificeerd ingrediënt is verwerkt in een conventioneel product.
  • Thee en kruidenthee: 30% van het betreffende ingrediënt komt uit gecertificeerde bron. Tussen 30 en 90% moet het exacte percentage erbij worden aangegeven.

Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.